Warning
This page is located in archive.

B1M15TVN - Technika vysokých napětí

Anotace

Předmět seznamuje studenty s technikou vysokých napětí s ohledem na aplikace v elektroenergetice. Přináší poznatky o vysokonapěťových zkušebních zdrojích a seznamuje s možnostmi měření vysokých napětí a velkých proudů. Studentům dává informace o vlastnostech vysokonapěťových izolačních systémů a o metodách určování jejich stavu. Studují se jednotlivé druhy elektrických výbojů a uvádějí se možnosti jejich eliminace. Praktická cvičení jsou založena na měřeních v laboratoři vysokých napětí.

Literatura

  1. Veverka, A.: Technika vysokých napětí, SNTL/ALFA, Praha, 1982
  2. Kuffel, E., Zaengl, W. S.: High Voltage Engineering Fundamentals, Second Edition, Butterworth-Heinemann, 2000
courses/b1m15tvn/start.txt · Last modified: 2016/10/27 01:47 by javurja4