Warning
This page is located in archive.

Y33AUI: Aplikace umělé inteligence

Základní informace

Přednášky a cvičení

Týd Typ Datum Téma
1 Před 20.9. Rozpoznávání, základní úlohy, učení s učitelem a bez učitele.
Cvič 22.9. Organizace cvičení. Úvod do MATLABu. Příprava pomocných funkcí.
2 Před 27.9. Lineární diskriminační funkce, perceptronový algoritmus, rozšíření báze
Cvič 29.9. Trénovací a testovací chyba pro kNN a polynomiální model.
3 Před 4.10. Neuronové sítě, MLP, zpětné šíření chyby
Cvič 6.10. Lin. diskr. funkce: Perceptronový algoritmus
4 Před 11.10. Support Vector Machines 1
Cvič 13.10. Zpětné šíření chyby
5 Před 18.10. Support Vector Machines 2 (pokračování)
Cvič 20.10. Netlab toolbox.
6 Před 25.10. Učení bez učitele, shlukování a odhad rozdělení
Cvič 27.10. Optimální rozdělující nadplocha. SVM. STPR toolbox.
7 Před 1.11. Neuronové sítě - RBF, Hopfieldova síť, autoasociativní síť
Cvič 3.11. Shlukování: kmeans. Konzultace, opakování před testem, zadání referátů
8 Před 8.11. Optimalizace černé skříňky
Cvič 10.11. Zadání DC na NN
9 Před 15.11. Optimalizační algoritmy inspirované přírodou.
Cvič 17.11. Odpadá (státní svátek)
10 Před 22.11. Plánování
Cvič 24.11. Zadání semestrální práce, seznámení s testovacím frameworkem.
11 Před 29.11. Multiagentní systémy
Cvič 1.12. Prezentace referátů
12 Před 6.12. Metody UI pro plánování ve výrobě a logistice, pro simulaci, diagnostiku a robotiku (ukázky systému)
Cvič 8.12. Prezentace referátů
13 Před 13.12. Prezentace referátů
Cvič 15.12. Prezentace referátů. Odevzdání semestrálních úloh.
14 Před 20.12. Odpadá (učí se čtvrtek)
Cvič 22.12. Vyhodnocení semestrálních úloh. Udělování zápočtů.
courses/y33aui/start.txt · Last modified: 2013/10/04 13:02 (external edit)