Warning
This page is located in archive. Go to the latest version of this course pages. Go the latest version of this page.

A6M33DVZ: Dobývání a vizualizace znalostí

(zimní semestr akademického roku 2017/2018)

Výuka

Kontakty

Harmonogram přednášek

týden datum místnost přednášející téma ke stažení
1. 5. 10. KN:E-112 Olga Štěpánková Dobývání znalostí - popis a metodika procesu a objasnění základních pojmů dvz2017-01
2. 12. 10. Olga Štěpánková Nástroje pro modelování neklasifikovaných dat a jejich využití dvz2017-02
3. 19. 10. Tomáš Sieger Nástroje pro modelování klasifikovaných dat a SVM dvz2017-03
4. 26. 10. Olga Štěpánková Vyhodnocení a využití modelů dvz2017-04
5. 2. 11. Tomáš Sieger Neuronové sítě, volba parametrů a jejich aplikace dvz2017-05
6. 9. 11. Tomáš Sieger Selekce a extrakce příznaků dvz2017-06
7. 16. 11. Olga Štěpánková Konstrukce asociačních pravidel (s využitím Apriori algoritmu) dvz2017-07
8. 23. 11. Olga Štěpánková Rozhodovací stromy dvz2017-08
9. 30. 11. Olga Štěpánková Tvorba modelu kombinací více základních modelů dvz2017-09
10. 7. 12. Olga Štěpánková Práce s časovými řadami dvz2017-10
11. 14. 12. Olga Štěpánková Zpracování přirozeného jazyka jako vstupu dvz2017-11
12. 21. 12. Olga Štěpánková Porozumnění datům a jejich příprava, vizualizace dat dvz2017-12
13. 4. 1. Olga Štěpánková PAC učení - požadavky na objem dat potřebných pro učení dvz2017-13
14. 11. 1. Olga Štěpánková Zavěrečné shrnutí a některé zajímavé aplikace dvz2017-14

Vybraná doporučená literatura

  • Mařík V., Štěpánková O., Lažanský J. a kol. : Umělá inteligence (4), Academia 2003
  • Berka P. : Dobývání znalostí z databází, Academia 2005
courses/a6m33dvz/start.txt · Last modified: 2018/01/17 19:38 by stepanko