Warning
This page is located in archive. Go to the latest version of this course pages. Go the latest version of this page.

B4M39PGR2 - Programování grafiky 2

Informace o předmětu

Přednáška: Petr Felkel Čt 9.15 KN:E-126 Seznam studentů: A4M39PGR2
Cvičení: David Ambrož Čt 11.00 KN:E-327 Seznam studentů: A4M39PGR2

Konzultace: Po domluvě e-mailem.

Anotace

Cílem předmětu je seznámit studenty s pokročilými technikami pro modelování a zobrazování scén a s možnostmi moderních grafických akcelerátorů a způsobu jejich programování. Předmět je zaměřen na získání teoretických i praktických zkušeností při programování pokročilých technik pomocí grafické knihovny OpenGL a jejích rozšíření. Součástí předmětu je seznámení s jazykem GLSL a programováním grafických karet na úrovni zobrazovacího řetězce (vertex and fragment shaders). Výsledek studentské ankety předmětu je zde: http://www.fel.cvut.cz/anketa/aktualni/courses/A4M39PGR2

Literatura

[SHREINER] Shreiner D.: OpenGL Programming Guide: The Official Guide to Learning OpenGL, Version 3.0 and 3.1, Addison-Wesley Professional; 3 edition (July 30, 2009)

[Wolf] Wolf D.: OpenGL 4.0 Shading Language Cookbook, Pakt Publishing Ltd., Birmingham, UK, 2011, ISBN 978-1-849514-76-7

[ROST] Rost R. J., Licea-Kane B., Ginsburg D., Kessenich J. M., Lichtenbelt B., Malan H., Weiblen M.: OpenGL Shading Language (3rd Edition), Addison-Wesley Professional; 7 edition (July 31, 2009)

[REDBOOK_C] Shreiner, D., Woo, M., Neider, J., Davis, T.: OpenGL. Průvodce programátora, Computer Press, Brno, 2006 (český překlad předchozí knihy).

[MPG] Žára, J. a kol.: Moderní počítačová grafika, Computer Press, Brno, 2004.

Požadavky

Programování v jazyce C/C++, znalost knihovny OpenGL v rozsahu kursu Programování grafiky (Y39PGR, A7B39PGR, BI-PGR)

courses/b4m39pgr2/start.txt · Last modified: 2016/10/21 13:25 by javurja4