Warning
This page is located in archive.

b4m36smu -- Symbolické strojové učení

Annotation

Předmět vysvětlí metody, jimiž se inteligentní agent může učit, tedy zlepšovat své rozhodování na základě pozorovaných dat a doménové znalosti. Budeme se zabývat technikami pro konstrukci netriviálních symbolických modelů (grafových, logických) pozorovaného světa. Vysvětlíme základní principy výpočetní teorie učení, která umožňuje pochopit, kdy a proč je možné se úspěšně učit z dat. Vedle standardního scénáře učení spočívajícího v předem zadané množině dostupných dat budeme diskutovat i další formy, zejm. online učení, učení na základě dotazů (aktivní učení) a posilované učení.

Information

The lectures are given in English for all students.

courses/b4m36smu/start.txt · Last modified: 2017/03/25 15:37 by zelezny