Warning
This page is located in archive.

a6m33lte -- Lékařská terminologie

Cíl předmětu:

V předmětu lékařské terminologie se studenti učí rozumět lékařským textům s odbornou terminologii. Součástí předmětu je výklad klíčových klinických témat. Na cvičeních se studenti učí odborným lékařským termínům na textech z klinické praxe a jsou vedeni porozumět lékařskému textu jako celku. Lékařské texty pro procvičování, skládající se z lékařských zpráv, operačních protokolů, textů z literatury, jsou z oborů kardiologie, kardiochirurgie, neurologie a porodnictví. Kurz obsahuje i farmaceutickou terminologii. Je podán přehled o nejčastěji používaných zkratkách v medicíně. Je kladen důraz na samostatnou práci. V rámci cvičení získají studenti také základní návyky pro komunikaci v lékařském prostředí

Cvičení: pátek 11:00 - 12:30; T2:A4-305

Vyučující: MUDr. Ing. David Macků

Podmínky získání zápočtu Pravidelná účast, aktivní činnost na cvičeních se zapojováním do diskusí. Vypracování a presentace vybraných témat.

Doporučená literatura: Vejražka M., Svobodová D. Terminologie mediace IANUA. Academia. 2002

courses/a6m33lte/start.txt · Last modified: 2014/08/12 11:59 by mackudav