Warning
This page is located in archive.

A0B36PR2 - Programování 2

V akademickém roce 2016/2017 je předmět dobíhajících studijních programů rozvrhován s předmětem Programování v JAVA (PJV)]. Část věnována programovacímu jazyku C je pokryta v učebnici K.N. King: C Programming A Modern Approach, Second Edition. W. W. Norton & Company, Inc., 2008, případně též Pavel Herout, Učebnice Jazyka C - 1. díl, Kopp, 2016. Dále je možné navštěvovat přednášky předmětu Programování v C (PRG), na kterých je v prvních týdnech semestru rozvrhován úvod do základních konstruktů jazyka.

Učitelé

Konzultační hodiny E-mail Místnost Poznámka
doc. Ing. Jiří Vokřínek, Ph.D. po dohodě emailem jiri.vokrinek@fel.cvut.cz KN:E-333b Přednášející
Ing. Martin Bloch, CSc. Po domluvě emailem bloch@fel.cvut.cz KN:E-431 Cvičící

Harmonogram úkolů

 • 5. týden - Deadline konzultace semestrální práce
 • 7. týden - Zadání domácího úkolu (java) + Test (v r. 2017 bude na cvičení)
 • 9. týden - Zadání domácího úkolu (C)
 • 10. týden - Zadání domácího úkolu (C) + Odevzdání semestrální práce
 • 11. týden - Zadání domácího úkolu (C)
 • 12. týden - Zadání domácího úkolu (C)
 • 14. týden - Zápočet

Harmonogram přednášek

Neplatí pro rok 2017
 • 25.02. - Přednáška 1 – Objektově orientované programování a polymorfismus
 • 03.03. - Přednáška 2 – Výjimky, výčtové typy a kolekce v Javě
 • 10.03. - Přednáška 3 – GUI v Javě
 • 17.03. - Přednáška 4 – GUI v Javě a událostmi řízené programování
 • 24.03. - Přednáška 5 – Vícevláknové aplikace
 • 31.03. - Přednáška 6 – Vícevláknové aplikace - příklady
 • 07.04. - Přednáška 7 - Úvod do programovacího jazyka C, Test
 • 14.04. - Přednáška 8 - Jazyk C - část I
 • 21.04. - Přednáška 9 - Jazyk C - část II
 • 28.04. - Přednáška 10 - Příklady C
 • 05.05. - Přednáška 11 - Verzovací systémy, diskuse na testem
 • 12.05. - Přednáška 12 - Vyzvaná přednáška - Statická analýza kódu - FindBugs; JConsole, VisualVM; Návrhové vzory
 • 19.05. - Přednáška 13 - Vyzvaná přednáška - Funkcionální prvky Java 8
 • 26.05. - Přednáška 14 - Písemný zkouškový test
courses/a0b36pr2/start.txt · Last modified: 2017/03/21 16:28 by xvokrine