Warning
This page is located in archive. Go to the latest version of this course pages. Go the latest version of this page.

a6m33ksy -- Kognitivní systémy

Výsledky testů:

Přednášky:

Cvičení:

K získání zápočtu je potřeba:

Pro absolvování předmětu je potřeba splnit:

  • docházka (povolená 1 absence)
  • odevzdání semestrální práce (viz níže)
  • zápočtový test

V případě nejasností ohledně zakončení předmětu nebo zadání semestrální úlohy kontaktujte tesarm11@cvut.cz

Semestrální úloha

Semestrální úloha kombinuje praktické a teoretické dovednosti osvojené v rámci předmětu Kognitivní systémy. Jedná se o realizaci vybraného tématu naprogramováním a otestováním dané úlohy. Na posledním semináři budou tyto experimenty prezentovány v rámci řešitelských týmů (1-3 osoby na experiment dle jeho náročnosti).

Prezentace by měla být na cca 10 minut. Během této prezentace bude stručně představen experiment, možné je připravit si demo nebo screenshoty, dále prezentace otestování na počtu stanovených participantů.

Součásti semestrální úlohy:

Na základě vybraného tématu si řešitelský tým vypracuje stručnou dokumentaci projektu (forma je libovolná - markdown, txt, prezentace…), která bude obsahovat:

  1. Název zvoleného experimentu
  2. Odkaz na relevantní zdroj (popis experimentu v článku, wiki apod.)
  3. Krátkou anotaci o čem experiment je a k čemu se využívá (definování základních cílů - co měří, jakou metodu používá, jakých výsledků bylo dosaženo apod.)
  4. Popis experimentální procedury (jak experiment vypadá - popis obrazovky po obrazovce, například zobrazení úvodních instrukcí, vizuální stimulace na dobu 1000 ms, vyobrazení záměrného kříže po dobu 1000 ms, sběr odpovědi z klávesnice, porovnání správnosti odpovědi, uložení odpovědi do logu apod.)

Dále samotný experiment, který je spustitelný. Primárně je cíleno na využití nástroje OpenSesame, ale není vyloučeno zpracovat úlohu v libovolném nástroji nebo jazyce.

Další doporučené nástroje jsou tyto:

Závěrem je nutné experiment otestovat na předem stanoveném počtu participantů (tento počet je uveden v tématech semestrálních úloh). Součástí výstupu otestování je sběr dat (formou logů generovaných během administrace experimentu - například. počet správných odpovědí, reakční čas apod.). Předpokládá se zběžná prezentace získaných dat.

Odevzdání semestrální je do posledního semináře, na kterém bude úloha prezentována.

Témata semestrálních projektů

Zde jsou témata semestráních prací. Tabulka obsahuje název experientu, stručnou anotaci, případně původní autory s odkazem na popis experimentu nebo původní článek. Dále je uvedeno o jakou doménu se jedná, zda jde o experiment zaměřený na pamět, myšlení, pozornost apod.

Součástí je i počet participantů, na kterých je nutné experiment vyzkoušet a počet osob v řešitelském týmu. Seznam obsahuje samostatné experimenty i týmové experimenty. Do kolonky řešitelé se k semestrální úloze přihlásíte vepsání svého jména.

V případě eminentního zájmu je možné si zvolit po domluvě (tesarm11@cvut.cz) libovolnou úlohu dle svého uvážení.

Pokud by vás zajímalo něco k návrhu psychologických úloh, můžete se podívat na tento dokument (návrh psychologických úloh) a zpracování EEG měření je popsáno zde (EEG)

Další možnosti úloh lze nalézt napřílad na stránkách: PEBL, Cogtest, cognitivefun, cambridgebrainscience

Odkazy

Odkazy ke cvičení

courses/a6m33ksy/start.txt · Last modified: 2018/01/15 10:19 by stepakar