Warning
This page is located in archive.

a7b36ass -- Architektura SW systémů

Odkaz na původní web.. http://wiki.cs.czacm.org/xwiki/bin/view/36ASS/osnova

Skrblíkova banka: Piggy bank

Týden 1.

 • Úvod do architektonických vzorů - PDF

Cvičení

 • Generátory XML z Objektů JAXB
 • Reflexe: pro danou třídu vypište její metody, jejich parametry a návratové hodnoty a anotace doc (page next..)

Napr.

 public class Person {
  String name;
  Date born;
  int age;
  ....
  @NotNull
  @Length(min=3, max=5)
  public String getName() {..} 
  ..
 }
vygenerujte
 <form id="Person">
 <input id="name" type="text" value="#{Person.name}" required="true" length="5" minlength="3"/>
 <input id="born" type="date" value="#{Person.born}" required="false" />
 <input id="age" type="number" value="#{Person.age}" required="false" />
 </form>

Úkoly

Týden 2.

Cvičení

češtinu.

Týden 3.

Cvičení

Týden 4.

 • Singleton - PDF
 • FactoryMethod PDF
 • AbstractFactory - PDF
 • Builder - PDF

Cvičení

Týden 5.

Cvičení

 • Tvorive vzory - PDF
 • Builder vzory - PDF | zip
 • Oprava Builder - zip

Úkol!!!

Týden 6.

 • Proxy - PDF
 • Decorator - PDF
 • Composite - PDF
 • Flyweight - PDF

Cvičení

Zadání na příšte

 • TEST!!!

Týden 7.

* TEST!!!

Týden 8.

Cvičení

Týden 9.

 • Iterator - PDF
 • Interpreter - PDF
 • ChainOfResponsibility - PDF
 • Mediator - PDF
 • Observer - PDF

Cvičení

Týden 10.

 • Observer - PDF
 • Strategy - PDF
 • TemplateMethod - PDF
 • Visitor - PDF

Cvičení

 • TemplateMethod - nanoContainer - refaktorizace
 • Visitor - visitorChallenge zdroj PDF

courses/a7b36ass/start.txt · Last modified: 2016/05/02 10:40 by cernyto3