Warning
This page is located in archive.

A4M33SAD — Strojové učení a analýza dat

Pozor - Tato stránka již není nadále aktualizována (slouží jen pro info)! Aktuální verze předmětu je pouze v angličtině na A4M33SAD.

Anotace

Předmět vysvětlí metody strojového učení, které jsou užitečné pro analýzu dat tím, že automaticky objevují srozumitelné datové modely založené např. na grafové či pravidlové reprezentaci. V kursu bude též studován teoretický rámec vysvětlující, za jakých podmínek vyložené algoritmy obecně fungují.

Základní informace

Odkazy

courses/ae4m33sad/start.txt · Last modified: 2014/09/23 14:20 by jalovkar