Warning
This page is located in archive.

Přednášky

1. Přednáška

Realizace číslicových obvodů, číselné základy a převody mezi nimi, vyjádření čísel, příznaky při operacích s čísly, násobení, dělení, vyjádření čísel v pohyblivé čárce, operace v pohyblivé čárce a jejich nebezpečnost.

1. přednáška

Převod binárně-dekadický

2. Přednáška

Realizace logických kombinačních obvodů, NAND, NOR, AND-OR-INVERT, Reed–Mullerova kanonická forma, Multiplexer, Dekodér, paměť ROM. Možnosti obvodů s třístavovým výstupem.

2. přednáška

3. Přednáška

Logické sekvenční obvody, typy, popis. Paměťové členy, RS, RST, D-latch, JK, D, T, E. Návrh synchronního LSO. Obvodový a mikroprogramovatelný řadič.

3. přednáška

4. Přednáška

Výstupy logických obvodů, přenos informace mezi registry, ALU a zápisníková paměť. Přechod od obvodového k mikroprogramovatelnému řadiči, jednoduchý miniprocesor. Konstrukce instrukcí, přístup k registrům, programový čítač. Vznik prvního procesoru a jeho vývoj. Mikroproceor, příznaky, zásobník.

4. přednáška

5. Přednáška

Vstupy a výstupy jednočipových procesorů, připojení V/V ke společné sběrnici, adresový dekodér. Mikroprocesory a mikrokontroléry. Přerušovací systém, banky registrů, více úrovňová řešení, zatížení procesoru přerušením.

5. přednáška

6. Přednáška

Realizace časového intervalu programem a čítačem. Zásobník procesoru ARM, hloubka zásobníku, umístění proměnných a zásobníku v datové paměti. Formát instrukcí a dat, instrukční soubor ARM, Thumb, Thumb-2, čtení programu, dat a adres.

6. přednáška

7. Přednáška

Zvyšování výpočetního výkonu, pipeline. SIMD, MIMD, VLIW. Signálové procesory, počet sběrnic, MAC, šířka ALU, formát fraction. Struktura VLIW, zpracování instrukčního slova, pipelining code. Vývoj programů, strojový kód, JSA, Jazyk C a jeho přenositelnost. Vyšší jazyky, kompilované a interpretované, jejich dělení. Modulární programování.

7. přednáška

8. Přednáška

Hlídací a podpůrné obvody mikroprocesoru. Interní periferie.

8. přednáška

9. Přednáška

10. Přednáška

Paralelní připojení paměti ke společné sběrnici, Problémy na sběrnicích

10. přednáška

11. Přednáška

Připojení paměti k ARM. Připojení paměti přesahující přímý adresový prostor. Vstupy a výstupy. Metastabilita.

11. přednáška

12. Přednáška

Zobrazovací jednotky. Tlačítka, klávesnice, dotyková řešení. Multitasking. Multiprocesorové systémy.

12. Vícejádrové procesory, vlákna

Doplňkové podklady k 12. přednášce

13. Přednáška

Komunikační a přístrojové sběrnice.

13. přednáška

14. Přednáška

courses/b2m37mam/lectures/start.txt · Last modified: 2023/12/13 14:04 by viteks