Warning
This page is located in archive.

Nahrání vzorového příkladu

Pro nahrání FW do FPGA je třeba mít nainstalovaný Quartus Prime a programátor USB-Blaster, který je součástí Quartusu. Postup nahrání je následující:

  1. Otevřít programátor v Quartus Prime
  2. Přes Add File… vyberte příslušný .sof soubor
  3. Připojte vývojový kit DE10-Lite
  4. Stiskněte Start a vyčktejte, než se FW nahraje

upload_fw.jpg

courses/b2m37mam/tutorials/quartus/fw_load.txt · Last modified: 2023/08/03 10:53 by nentvond