Warning
This page is located in archive.

Vytvoření projektu

  1. Před vytvořením prvního projektu je třeba v SES stáhnout “STM32F4xx CPU Support Package” (Tools → Package Manager → STM32F4xx CPU Support Package).
  2. File → New Project
  3. Pokud už je otevřený nějaký projekt, zvolte New Solution
  4. A C/C++ executable for STMicroelectronics STM32F4xx, zde vyberte jméno a umístění projektu
  5. Choose common project settings, zde vyberte STM32F401RE jako Target Processor
  6. Proklikejte se na konec dialogu
courses/b2m37mam/tutorials/ses/first_project.txt · Last modified: 2023/06/05 14:10 by nentvond