Warning
This page is located in archive.

Table of Contents

Domácí úkoly

Na vybraných cvičeních budou zadány domácí úkoly. Na vypracování máte vždy dva týdny viž. časy nastavené v Odevzdávacím systému.

FPGA

  1. Syntéza čítače z jednoduchých paměťových členů
  2. Dynamický displej (vyberte si jednu ze dvou variant FPGA2a nebo FPGA2b)

Pro nahrání vzorového programu do vývojového kitu postupujte podle návodu

ARM - STM32

  1. Blikání LED s časovačem
  2. Světelný had (ASM)
  3. Stopky na dynamickém displeji
  4. Terminál s USART
  5. Voltmetr
  6. Indikace pozice joysticku s DMA

Pro nahrání vzorového programu do vývojového kitu postupujte podle návodu

courses/b2m37mam/homeworks/start.txt · Last modified: 2023/11/08 14:02 by nentvond