Warning
This page is located in archive.

Quartus Prime Lite

Vývojové prostředí pro syntégu FPGA obvodů od firmy Intel. V rámci předmětu Mikrokontroléry (MAM) ho budeme využívat pro návrh a ověření funkcí z digitální techniky. V této sekci lze najít

Dokumentace

courses/b2m37mam/tutorials/quartus/start.txt · Last modified: 2023/06/05 14:08 by nentvond