Warning
This page is located in archive.

Vytvoření projektu

Stručný popis a návod, jak vytvořit projekt v Quartus Lite a odsimulování základního projektu se schématem

Blikání s LED ve VHDL a naprogramování vývojového kitu - pro info https://www.youtube.com/watch?v=-cvL8OQyRa0

pozn. - v případech, kdy není screen okna v návodu, přejděte na další okno

 • Zvolte nový projekt a poukázejte na Vaši složku, kde chcete mít projekt uložený. Working directory si k tomu vytvořte též, jak je na následující obrazovce. Jméno projektu a název složky se nemusí shodovat.

 • Vytvořte nový prázdný projekt

 • Vyberte FPGA čip, v našem případě 10M50DAF484C7G

 • Na řádku Simulations vyerte z nabídky ModelSim-Altera

Schéma a simulace

 • Přes nabídku File → New zvolte možnost Block Diagram/Schematic File a tím vytvoříte prázdné schéma

 • V nástrojové liště nad kreslící plochou zvolte Symbol tool a z nabídky je možné vybrat různé obvody, které lze syntetizovat pro FPGA nebo dále simulovat.
 • Nakreslíte schéma, které chcete simulovat kde
  1. Vyberete součástky, které chcete do schématu vložit
  2. Vložíte vstupy/výstupy
  3. Spojíte vstupy a výstupy

 • Spustíte kompilaci přes Tools → Start Compilation (bez kompilace nelze schéma simulovat)
 • Vytvoříte nový soubor a zvolíte University Program VWF
 • Přes Edit → Insert zvolíte jednotlivé vstupy a výstupy, které chcete simulovat
 • Nastavíte vstupům časový průběh z nabídky z nástrojové lišty
 • Spustíte časovou simulaci

courses/b2m37mam/tutorials/quartus/first_project.txt · Last modified: 2023/06/05 13:30 by nentvond