Warning
This page is located in archive.

14. Přístrojové sběrnice I2C, SPI

Cíle cvičení

  1. Seznámit se konfigurací přístrojových sběrnic MCU

Co je třeba si připravit

Podklady pro cvičení

Projekty

Kódy pro cvičení

 

courses/b2m37mam/labs/14.txt · Last modified: 2023/09/04 12:00 by skalicky