Warning
This page is located in archive.

3. Sekvenční obvody, paměť

Cíle cvičení

  1. Sekvenční obvody (RS, JK, T, D)
  2. Paměťové členy
  3. Asynchronní a synchronní čítač
  4. Mikroprogramovatelný řadič
  5. Syntetizovat obvod pro řízení sedmisegmentového display na kitu

Příprava na cvičení

Podpůrné materiály

Projekty

courses/b2m37mam/labs/03.txt · Last modified: 2023/10/17 19:02 by nentvond