Warning
This page is located in archive.

HAL Projekt

Pro zjednodušení nastavení jednotlivých periferií je vytvořena knihovna HAL (Hardware Abstraction Layer), která sjednocuje různé druhy procesorů na jednu platformu. V tomto případě stačí vybrat konkrétní procesor a některé nastavení proběhne automaticky. Na programátorovi je poté nastavit/vybrat piny na kterých chce uživatel pracovat pokud to není dané samotnou architekturou mikrokontroléru.

Výhodou HAL platformy je rychlejší vývoj aplikací. Jelikož většina HW funkcí je již napsána jako driver, stačí jej jen vložit do projektu a použít.

V tomto kurzu pracujeme s procesory rodiny STM32F4xx a výrobce dodává i samotnou platformu HAL, kterou je možné stáhnout přes CubeMX z (po přihlášení): http://www.st.com/stm32cube-pr2

PDF s jednotlivými příkazy HAL Postup vytvoření HAL projektu.

  1. Stáhnout - a nainstalovat CubeMX studio
  2. Spustit CubeMX studio a stáhnout balíček pro platformu STM32F4xx (nebo jinou podle potřeby)
  3. Vytvořit nový projekt (Access to board selector) a zvolit si příslušnou desku → Start Project
  4. Nakonfigurovat jednotlivé piny, hodiny a periferie podle potřeby
  5. V Project Manager vyplnit název projektu a vybrat Toolchain/IDE TrueSTUDIO
  6. Generate Code a otevřít poté projekt v Atollic TrueSTUDIO
  7. Používat HAL

Pro inspiraci je možné nahlédnout do examplů v adresáři s drivery: C:\Users\Name\STM32Cube\Repository\STM32Cube_FW_F4_V1.10.0\Projects\STM32F401RE-Nucleo\Examples

Ke Stažení

courses/b2m37mam/priklady/stm32/99b-hal.txt · Last modified: 2023/09/07 15:24 by nentvond