Warning
This page is located in archive.

FPGA02b - Řadič displeje s přepínači

Možný bodový zisk 5b
Vzorový soubor HW_FPGA02b.zip
Template HW_FPGA02b_Template.zip

Zadání a kritéria

  1. Navrhněte obvodové řešení, kterým budete na čtyřmístném dynamickém displeji zobrazovat čísla od 0 do 9999
  2. Přepínání čísel volte s vhodnout periodou, aby čísla se zdála statická (alespoň 50 Hz na číslo)

Podklady

Před vypracováním úkolu je třeba se seznámit s následujícími podklady

Manuál pro vývojový kit

Shield Funduino

Doporučené integrované obvody k prostudování k vypracování úkolu

74HC139 - Výběr 1 ze 4

74HC153 - Dvojitý 4-bitový multiplexor

74HC165 - Paralelně-sériový posuvný registr

74HC173 - 4-bitový registr

74HC273 - 8x hradlo D

74HC595 - Sériovo-paralelní posuvný registr

Cílem tohoto úkolu je navrhnout řadič a dekodér BCD pro 7-mi segmentový displej, který bude zobrazovat čísla od 0000 do 9999. K ukládání čísel slouží čtyři 4-bitové registry typu D a pro výběr čísla 4 DIP přepínače pro volbu čísla a jedno tlačítko pro uložení. Výběr, do jakého registru se má dané číslo uložit se provede pomocí dalších 2 DIP přepínačů.

Doporučený postup řešení:

  • Prostudovat si template úkolu
  • Nakreslit si průběh časování zápisu do posuvných registrů 74HC595 a podle toho sestavit tabulku posloupností signálů
  • Převést posloupnost signálů na AHDL tabulku pro ROM paměť nebo nakreslit obvodové řešení z logických nebo sekvenčních členů
  • Vytvořit tabulku převodu BCD kódu na 7-mi segmentový displej pomocí opět AHDL nebo obvodového řešení
  • V simulátoru ověřit výstupy pro zápis do dynamického displeje

courses/b2m37mam/homeworks/a_hw02b.txt · Last modified: 2023/09/07 15:26 by nentvond