Warning
This page is located in archive.

Maticová klávesnice

Naprogramujte maticovou klávesnici 4 x 4, která bude zobrazovat hodnoty 0-F na dynamickém displeji.

Zadání

  • Na rozšiřujícím MAM-shieldu realizujte program, kterým bude zadávat hodnoty 0-F na dynamický displej.
  • Čísla se budou zobrazovat zleva doprava.
  • V případě, že se bude zadávat 5. a další číslo, uvažujte v programu rotaci údajů na displeji.
  • Při stisku jednoho ze tří tlačítek se údaj smaže, druhým tlačítkem začne údaj na disleji rotovat pokud bude dostatečně dlouhý.
  • Uvažujte max. délku textu 20 znaků.

Pro získání informace o stisknutém tlačítku je třeba nejprve vědět, jakým způsobem je klávesnice zapojena. Maticková klávesnice je typickým příkladem, kdy máme nedostatek vstupně/výstupních pinů a bylo třeba využít posuvného registru ke generování řádkových impulzů a sloupcové impulzy jsou poté zachyceny přímo mikrokontrolérem jak je zobrazeno na následujících diagramech. Detailnější informace k zapojení naleznete ve schématu zapojení přípravku

Časování posuvných registrů Image 1

Časování zápisu a čtení tlačítek Image 2

courses/b2m37mam/projekty/06.txt · Last modified: 2022/11/04 16:02 by nentvond