Warning
This page is located in archive.

ARM04 - Terminál s USART

Možný bodový zisk 3+2b
Vzorový program ARM04_USART_BASIC.zip
Vzorový program - rozšíření ARM04_USART_EXT.zip

Zadání a kritéria

  • Navrhněte program, který bude přijímat ASCII čísla a zobrazovat je na 4-místném displeji
  • Přijatá čísla se budou zobrazovat zleva doprava (0 - 9999)
  • Nově přijaté číslo bude okamžitě zobrazeno na displeji
  • Pokud se přijmou více než 4 čísla, budou se přepisovat zleva doprava

Rozšíření

  • Přijaté číslo může být od 0.000 do 9999, tj. včetně desetinných míst a krajních hodnot
  • Desetinná tečka může být pouze jedna
  • Pokud se zadá číslo bez uvozující nuly (např. .34), na displeji se zobrazí číslo s uvozující nulou (např. 0.34)
  • Přijaté číslo se zobrazí až po přijetí znaku nového řádku \n (0x0A)
  • V případě přijetí jiného znaku než čísla a případně více než jedné desetinné tečky se na displeji zobrazí Err
  • Chybová hláška Err se také zobrazí, pokud se přijmou více než 4 digity
courses/b2m37mam/homeworks/b_hw04.txt · Last modified: 2023/09/19 14:44 by nentvond