Warning
This page is located in archive.

ARM01 - Blikání LED s časovačem

Bodový zisk 1+1+1b
Použitý jazyk C nebo Assembler
Vzorový program ARM01_Blink.zip

Zadání

  • Navrhněte v jazyce C nebo jazyku symbolických adres program realizující blikání LED v intervalu 0.1s, 0.5s a 1.5s
  • Tlačítko na desce bude cyklicky přepínat jednotlivé intervaly blikání LED

Bonus

  • Tlačítko bude obsluhováno pomocí externího přerušení (1b)
  • Perioda blikání bude realizována pomocí časovače (1b)
courses/b2m37mam/homeworks/b_hw01.txt · Last modified: 2023/09/19 14:42 by nentvond