Warning
This page is located in archive.

Dokumentace obvodů

Mikrokontrolér STM32F401

FPGA

Integrované obvody řady 74xx

Příručka logických obvodů

74HC42 - Výběr 1 z 10

74HC137 - Výběr 1 z 8

74HC139 - Výběr 1 ze 4

74HC153 - Dvojitý 4-bitový multiplexor

74HC165 - Paralelně-sériový posuvný registr

74HC173 - 4-bitový registr

74HC273 - 8x hradlo D

74HC595 - Sériovo-paralelní posuvný registr

Ostatní

OPD-Q5620LE-BW - 7-mi segmentový displej

SSD1306 - OLED displej s řadičem, odkaz na knihovnu v jazyce C zde

EFB0505MA-F00 - Větráček

courses/b2m37mam/tutorials/datasheets.txt · Last modified: 2023/10/24 21:25 by nentvond