Warning
This page is located in archive.

Finite State Machine (FSM)

Příklad návrhu řadiče pomocí stavového automatu. Příklad obsahuje řadič semaforu, který ovládá zelené, oranžové a červené světlo. Po stisku tlačítka dojde k rozsvícení indikace stisknutí a ke zrychlení odpočtu. Tlačítko je aktivní pouze když svítí zelená.

FPGA semafor

courses/b2m37mam/priklady/fpga/02_fsm.txt · Last modified: 2023/10/31 10:41 by krskajo1