Warning
This page is located in archive.

4. Synchronní obvody, řadič

Cíle cvičení

  1. Vytvořit jednoduchý posuvný registr pomocí D Flip-Flop
  2. Vytvořit dělič signálu
  3. Řadič - obvod řízený hodinovým signálem

Podpůrné materiály

Projekty

courses/b2m37mam/labs/04.txt · Last modified: 2023/08/13 14:01 by skalicky