Warning
This page is located in archive.

Nucleo STM32F401

Vývojový kit k procesoru STM32F401RET6. Podrobné informace k vývojovému kitu lze najít v jeho datahseetu níže, zejména zapojení Arduino konektoru, propojení UART rozhraní s PC a vlastního tlačítka LED na desce.

 1. Referenční manuál STM32F401 – popis periferií
 2. Datasheet STM32F401 – mapování pinů, paměti

Kit se skládá ze dvou propojených desek: programátoru a procesorové desky. Deska s programátorem obsahuje USB-B mini konektor. Po připojení k PC se kit jeví jako datové úložiště, kterým lze procesor programovat. Po zkopírování zkompilovaného kódu (binární nebo Intel HEX soubor) na úložiště programátoru dojde k přenosu kódu do procesoru.

Ve výchozím stavu je programátor kitu naprogramován jako STLink. Pro použití se SEGGER Embedded Studio je nutné programátor přeflashovat na JLink pomocí nástroje STLinkReflash. Pomocí nástroje lze programátor zase vrátit na původní STLink.

Nahrání vzorového kódu

Vzorový kód pro procesory STM32 můžete nahrát pomocí programu STM32CubeProgrammer, který lze stáhnout z https://www.st.com/en/development-tools/stm32cubeprog.html

Pro nahrání kódu postupujte následovně:

 1. Připojit vývojový kit a režim programátoru mít na typ ST-Link (J-link formát STM32CubeProgrammer nepodporuje)
 2. Spustit STM32CubeProgrammer
 3. Vpravo nahoře se připojte k vývojovému kitu
 4. Nalevo vybrat možnost Erasing & Programming
 5. Vybrat příslušný .elf soubor
 6. Stisknout Start Programming a vyčkat, než se program nahraje

Signalizace LD1

Programátor disponuje signalizační LED LD1. Význam signalizace pro STLink je následující (převzato s datasheetu):

 • Pomalé blikání červenou LED — inicializace desky před zahájením USB komunikace
 • Rychlé blikání červenou LED — enumerace USB (navazování připojení k PC)
 • Červená LED svítí — inicializace komunikace s PC úspěšná
 • Zelená LED svítí — komunikace s programovaným procesorem (target) úspěšná
 • Střídavě svítí červená a zelená LED — během programování target procesoru
 • Oranžová LED svítí — chyba komunikace

Uživatelské periferie

 • Modré tlačítko B1 je namapované na pin PC13
 • Černé tlačítko slouží jako Reset mikrokontroléru
 • Zelená LED LD2 je namapovaná na pin PA5
courses/b2m37mam/tutorials/dev_kits/nucleof401.txt · Last modified: 2023/08/09 14:12 by nentvond