Warning
This page is located in archive.

PLL - Zvýšení Kmitočtu CPU

Základní frekvence krystalů je obvykle do 25 MHz a pokud chceme, aby procesor pracoval na vyšší frekvenci, obvykle se to řeší pomocí fázového závěsu (PLL). V následujícím kódu je uveden příklad, jak zvýšit frekvenci z 16 MHz na 84 MHz, na maximální frekvenci, na kterou je mikrokontrolér STM32F401RE navržen.

Jelikož Flash paměť je pomalejší, je třeba zvýšit latenci o 2 wait states v registru FLASH_ACR, aby byly data korektně načítáná. Detailní informace najdete v referenčním manuálu v sekci Read interface. Při nastavování PLLmusí být za výstupem každého členu M/P/Q/N dodržena nejenom maximální, ale i minimální frekvence. Jednotlivá nastavení najdete v registrech RCC_CR a v RCC_PLLCFGR

void initPLL84MHz(void){
 while(!(RCC->CR & RCC_CR_HSIRDY));    // vyckej na spusteni HSI
 
 // nastavit latenci Flash pameti na 2 wait stavy
 FLASH->ACR |= 2 << FLASH_ACR_LATENCY_Pos;
 
 uint32_t temp = RCC->PLLCFGR;
 temp &= ~(RCC_PLLCFGR_PLLM_Msk | RCC_PLLCFGR_PLLN_Msk | RCC_PLLCFGR_PLLP_Msk | RCC_PLLCFGR_PLLQ_Msk); // vynulovani P, Q, M a N casti PLL
 temp |= 8  << RCC_PLLCFGR_PLLM_Pos;  // nastaveni /M na /8
 temp |= 168 << RCC_PLLCFGR_PLLN_Pos;  // nastaveni xP na x168
 temp |= 0x01 << RCC_PLLCFGR_PLLP_Pos;  // nastaveni /P na /4
 temp |= 7  << RCC_PLLCFGR_PLLQ_Pos;  // nastaveni /Q na /7
 temp &= ~RCC_PLLCFGR_PLLSRC;       // vyber HSI jako hodiny pro PLL
 RCC->PLLCFGR = temp;
 
 RCC->CR |= RCC_CR_PLLON;         // spusteni PLL
 while(!(RCC->CR & RCC_CR_PLLRDY));    // vyckej na spusteni PLL
 
 RCC->CFGR |= 4 << RCC_CFGR_PPRE1_Pos;  // nastaveni preddelicky pro APB1 na /2
 RCC->CFGR |= 2 << RCC_CFGR_SW_Pos;    // vybereme PLL jako systemove hodiny
 
 // vyckej na prepnuti systemovych hodin na PLL
 while((RCC->CFGR & RCC_CFGR_SWS_Msk) != RCC_CFGR_SWS_PLL);
}

courses/b2m37mam/priklady/stm32/05-pll.txt · Last modified: 2023/09/27 13:57 by nentvond