Warning
This page is located in archive.

Semestrální práce

V rámci předmětu mikrokontrolérů každý student vypracuje semestrální práci podle jeho zájmu. Je možné si vybrat některé z nabízených projektů nebo přijít s vlastním, který bude zapadat do konceptu mikrokontrolérů.

Pokud si vybere více studentů stejné téma a nebude k dispozici už potřebný hardware, bude třeba si vybrat jiné téma. Proto s výběrem tématu neváhejte.

Dostupný HW

FPGA

 1. Paddle war přes VGA
 2. Vykreslování dat, útvarů, … přes VGA
 3. Čítač (měření frekvence, periody)
 4. Miniprocesor Nios II + periferie
 5. Osciloskop s pamětí
  • Zařízení bude ukládat naměřená data do DRAM paměti
  • Jako vstup dat můžete využít interního akcelerometru nebo externího AD převodníku
  • Data můžete posílat po sériové lince nebo je kreslit na VGA výstup

Funduino

 1. Sériový terminál s pamětí
  • na UART může přijít větší množství dat
  • data jsou uložena v paměti mikrokontroléru
  • s využitím displeje s tlačítky je možné historii procházet
 2. Ovládání Edushieldu, Funduina
  • ovládání jednotlivých prvků Edushieldu pomocí příkazů po UART

MAM-Shield

 1. Kalkulačka s MAM shieldem (využijte návod z Maticová klávesnice)
 2. Vytvoření terminálu, který bude obsluhovat jednotlivé periferie (přes VCP nebo UART)
 3. Jednoduchá hra s použitím joysticku
 4. Řízení otáček větráčku podle teploty se zpětnou vazbou
 5. Použití bargraph a měření teploty
 6. Zobrazení hodin s RTC
 7. Komunikace se 2 a více deskami mezi sebou po RS485
 8. Zápis na SD kartu

Jiné periferie

 1. Hardware Security Module (HSM)
 2. Komunikace pomocí LoRa
 3. Využití I2C DAC
 4. Ovládání servomotoru
  • pomocí příkazů na UART rozhraní ovládejte servomotor připojený k výstupní bráně mikrokontroléru
 5. Ovládání TFT displeje
  • driver TFT displeje
  • definice základních grafických primitiv (bod, čára, n-úhelník)
courses/b2m37mam/projekty/start.txt · Last modified: 2024/02/08 09:05 by nentvond