Warning
This page is located in archive.

Funduino

Fig. 1: Přehled obvodů a připojení na shieldu

Fig. 2: Schéma shieldu Funduino

1. Konektor pro modul Bluetooth APC220 (nebo Voice Recognification Module)

Popis (směrem shora)

 7 – nepoužito
 6 – nepoužito
 5 – pin 0
 4 – pin 1
 3 – nepoužito
 2 – napětí +5 V
 1 – GND
 

2. Čtveřice LED zobrazovačů řízených obvodem 74HC595

Ovládaní zobrazovačů (datasheet 74HC595 je zde)

 Zápis do Latch – PB_5 (D4) – start zápisu LOW, konec HIGH
 Hodinový pulz – PA_8 (D7)
 Sériová data – PA_9 (D8) – zápis 2× 8 bitů (2× Byte)

(první Byte – data rozsvícených segmentů – rozsvícení LOW, vypnutí HIGH)

V druhém Byte se zapisuje adresa zobrazovače (zleva):

 1. – ××××0001
 2. – ××××0010
 3. – ××××0100
 4. – ××××1000

Na následujícím diagramu je celý zápis do displeje

3. Reset

Resetuje modul Arduino (nikoliv Multi-function Shield)

4. Signalizační LED (rozsvícení LOW, vypnutí HIGH)

Popis LED (směrem shora)

 LED D1 – PA_5 (D13)
 LED D2 – PA_6 (D12)
 LED D3 – PA_7 (D11)
 LED D4 – PB_6 (D10)

5. Piezo-bzučák

Připojen k pinu D3 (PWM), na Nucleu je připojen k pinu PB3

6. Propojka (jumper)

Připojuje PullUp rezistor 10 kΩ na vstup A4 (vyvedeno na střední pin konektoru 7b pro One-wire zařízení)

7. Konektor pro připojení čidla IR (7a) a tepelných čidel Dallas 18B20 a LM35 (7b)

Popis 7a (zleva)

 1 – pin 2
 2 – GND
 3 – napětí +5 V

Popis 7b (zleva)

 1 – GND
 2 – pin A4
 3 – napětí +5 V

8. Odporový trimr

Trimr 10 kΩ mezi referenční napětí (+5 V) a GND, jezdec vyveden na pin PA_0 (A0)

9. Propojka (jumper)

Připojuje PullUp rezistory (10 kΩ) k tlačítkům S1, S2 a S3 (viz 11)

10. Konektor pro připojení čidel – např. sonarové čidlo HCSR04, servo ...

Popis (zleva)

 První sloupec – GND (všechny 4 piny)
 Druhý sloupec – napětí +5 V (všechny 4 piny)
 Třetí sloupec (shora) – pin 5 (PWM), pin 6 (PWM), pin 9 (PWM) a pin A5

11. Vstupní tlačítka

Připojena k pinům A1-3 (stisknutí – hodnota LOW). Možnost připojení PullUp rezistorů k napětí +5 V (propojka 9)

Popis (zleva):

 Tlačítko S1 – PA_1 (A1)
 Tlačítko S2 – PA_4 (A2)
 Tlačítko S3 – PB_0 (A3)
courses/b2m37mam/tutorials/dev_kits/funduino.txt · Last modified: 2023/08/31 13:52 by nentvond