Warning
This page is located in archive.

Instalace

Ze stránky ST microelectronics stáhnout STM32CubeIDE a poté nainstalovat podle instalačního procesu. Před stažením bude vyžadováno přihlášení nebo zadání emailu a jména pro stažení softwaru. Případně je možné stáhnout z OwnCloudu.

V některých případech bude třeba stáhnout a nainstalovat ovladač pro Virtuální COM port, který najdete opět na stránkách ST - Ovladač ke stažení zde přes přihlášení nebo z OwnCloudu

courses/b2m37mam/tutorials/stm32ide/install.txt · Last modified: 2023/06/05 14:12 by nentvond