Warning
This page is located in archive.

ARM05 - Voltmetr

Možný bodový zisk 3+3b
Vzorový program ARM05_Voltmeter_BASIC.zip
Vzorový program - rozšíření ARM05_Voltmeter_EXT.zip

Zadání a kritéria

  • Navrhněte v jazyce C program realizující měřič napětí s rozlišením 12 bitů na odbočce trimru přivedené k vývodu procesoru PA0.
  • Zobrazená hodnota bude zobrazena v jednotkách ADU (výstup AD převodníku) na čtyřmístném dynamickém displeji
  • Aktualizaci hodnot volte tak, aby uživatel byl schopný hodnotu přečíst, např. po 200 ms.

Rozšíření

  • Doplňte program, který převede ADU hodnotu na napětí
  • Následně ji zobrazí ve tvaru X.XXX [V] na displeji
  • Naměřené hodnoty budou odesílány po sériové lince do PC jako záznam naměřených hodnot se zvolenou periodou.
  • Zobrazení údajů na displeji musí být statické (při odesílání dat displej nesmí probliknout)
courses/b2m37mam/homeworks/b_hw05.txt · Last modified: 2023/09/20 15:17 by nentvond