Warning
This page is located in archive.

ARM06 - Pipeline TIM-ADC-DMA

Možný bodový zisk 6b
Vzorový program ARM06_ADC_S_DMA.zip

Vytvořte program, který bude měřit napětí pomocí AD převodníku a zobrazí ho na rozširující desce. Vzorový program ukazuje vyčítání dat se vzorkovací frekvencí 100 Hz a zobrazení hodnoty v procentech na 4-místném displeji.

Zadání - Měření

 • Vytvořte aplikaci, která bude měřit zprůměrované (z alespoň 16 vzorků) analogové napětí na trimru nebo jiném zdroji napětí bez zásahu programu, tj. vytvořit pipeline TIM-ADC-DMA
 • Napětí měřte se vzorkovací frekvencí 100 Hz pomocí časovače
 • Data z ADC vyčítejte a ukládejte pomocí DMA

pozn. Nepoužívejte přerušení časovače pro spuštění převodu, ale využijte propojení TIM a ADC přes některý z kanálů.

Zadání - Zobrazení

Možné varianty zobrazení:

 • Pomocí řady 8 nebo 12 LED na rozširující desce MAM-Shield zobrazte poměrově naměřenou hodnotu
 • Na 4-místném displeji zobrazte poměrově naměřenou hodnotu ve formě bargrafu
 • Na 4-místném displeji zobrazte naměřenou hodnotu v procentech
 • Pomocí 4 diod na rozširující desce Funduino zobrazte poměrově hodnotu
 • Podle vlastního uvážení
 • Pro spuštění převodu si prostudujte propojení TIM a ADC ze sekce ADC functional description a nastavením v registru ADC-CR2
 • Pro vyčítání a ukládání dat je dobré si prostudovat sekci s DMA a vybrat příslušný kanál a stream z tabulky 28 nebo z tabulky 29 podle zvolené periferie (v našem případě budeme hledat ADC1)
 • Pro vyčítání a ukládání dat přes DMA z ADC můžete využít kostru programu ze sekce ADC s DMA
courses/b2m37mam/homeworks/b_hw06.txt · Last modified: 2023/09/25 13:46 by nentvond