Warning
This page is located in archive.

FAQ - Často kladené dotazy

Chyby při zobrazování (WIN)

Pokud se stane, že v editoru schémat nevidíte celé texty, je to způsobeno špatným přepočtem DPI. Řešení je jednoduché:

  • U zástupce Quartus Prime zvolte přes pravé tlačítko “Vlastnosti” (Properties)
  • V záložce Kompatibilita klikněte na “Změna nastavení vysokého DPI” (Change high DPI settings)
  • Zaškrtněte možnost “Přepsat vysoké nastavení DPI” (Override high DPI scaling behavior)
  • Z nabídky vyberte “System”
courses/b2m37mam/tutorials/quartus/faq.txt · Last modified: 2023/06/05 13:28 by nentvond