Warning
This page is located in archive.

FPGA DE10-Lite

Info k vývojovému kitu

Testovací SW

Výrobce desky připravil program, kterým lze přistupovat k jednotlivým periferiím na vývojovém kitu. Ke správné funkce je třeba stáhnout archiv bin32.zip a nahrát jej do složky <Quartus Install Path>/quartus/.

bin32.zip

DE10-Lite Control Panel

Samotný Control panel potom ke své funkci potřebuje uvolněný port Altera USB-Blaster (nesmí být alokovaný Quartus Lite) po spuštění se nahraje do FPGA vlastní kód, se kterým Control panel komunikuje.

Programování v Quartus pod Linux

Programování desky DES10-Lite v Linux nemusí být uživateli umožněno kvůli nedostatečným právům. Způsobů k získání práv je několik:

  1. Špinavé řešení: spustit Quartus příkazem sudo (NEDOPORUČENO!!),
  2. Ok řešení: přidat udev pravidlo, které uživateli přístup k programátoru umožní, například
    SUBSYSTEM=="usb", ATTR{idVendor}=="09fb", ATTR{idProduct}=="6001", MODE="0666"
    toto pravidlo všem uživatelům umožní čtení a zápis zařízení s danými Vendor a Product ID,
  3. Čisté řešení: přidat uživatele například do skupiny usbdev (pokud existuje, jinak sudo groupadd usbdev -U my_username) a napsat udev pravidlo, které této skupině dá přístup k programátoru, například
    SUBSYSTEM=="usb", ATTR{idVendor}=="09fb", ATTR{idProduct}=="6001", GROUP="usbdev"

Pravidla udev se vkládají do adresáře /etc/udev/rules.d/ (například soubor 98-altera.rules), po uložení stačí desku znovu připojit nebo ještě dodatečně aktualizovat mezipaměť pravidel příkazem sudo udevadm control --reload.

courses/b2m37mam/tutorials/dev_kits/de10-lite.txt · Last modified: 2022/09/07 10:46 by krskajo1