Warning
This page is located in archive.

FPGA02a - Dynamický displej

Možný bodový zisk 5b
Vzorový soubor soubor

Zadání a kritéria

 1. Navrhněte obvodové řešení, kterým budete na čtyřmístném dynamickém displeji zobrazovat čísla od 0 do 9999
 2. Přepínání čísel volte s vhodnout periodou, aby čísla se zdála statická (alespoň 50 Hz na číslo)

Podklady

Před vypracováním úkolu je třeba se seznámit s následujícími podklady

Manuál pro vývojový kit

Sériovo-paralelní posuvný registr

Shield Funduino

Jednotlivé návody na možná řešení tohoto úkolu najdete v podkladech u 3. cvičení nebo můžete vycházet z následujícího schématu, který navazuje na předchozí domácí úkol.

 • Jedná se o BCD čítač, který na displeji zobrazí čísla 0000-9999 (můžete upravit řadič, aby potlačil nuly na začátku)
 • Pomocí přepínačů se volí rychlost čítání a zároveň se tím ovlivňuje i pozice desetinné tečky (pokud budete vycházet z tohoto diagramu, pro 10s a 1s desetinná tečka nebude zobrazena)
 • Převod BCD čísla na 7-mi segmentový displej řešte pomocí dekodéru
 • Řadič obsluhuje zobrazování na displeji následovně
  • Pomocí synchronizačního impuzu (vstup Sync) se posune zobrazeni digitu na další a začne proces zobrazení
  • Příslušný digit se vybere pomocí výstupů D0-D3 a tím aktivuje výstup BCD čítače, který vygeneruje na výstupy Q0-Q3 příslušnou kombinaci BCD čísla
  • Na výstupu dekodéru BCD na 7-mi segmentový displej dostaneme kombinaci pro zobrazení jednotlivých segmentů na displeji a které se následně zapíšou do posuvného registru pomocí signálu Latch
  • Vygenerováním 16-ti pulzů na výstupu CLK se vyšle obsah paralelně-sériového posuvného registru do displeje (zde sériovo-paralelní posuvný registr převede zpět na paralelní data)
  • Zápis na displej se provede pomocí pulzu na Strobe výstupu řadiče

courses/b2m37mam/homeworks/a_hw02.txt · Last modified: 2023/11/08 12:22 by nentvond