Warning
This page is located in archive.

10. Interní periferie ARM jádra

Cíle cvičení

  1. Seznámit se interními periferiemi ARM jádra
  2. Seznámit se s principem přerušení
  3. Využít systémový čítač k jednoduchému měření času

Co je třeba si připravit

  1. Prázdný projekt vytvořený v STM32CubeIDE

Systémový čítač SysTick

Jádra procesorů Cortex-M obsahují jednoduchý 24 bitový čítač, který je možné využít např. k měření času. Jedná se o jednu z klíčových periferií jádra, není proto dokumentován v referenčních manuálech procesorů, ale v Cortex-M programovacím manuálu.

Registry systémového čítače

název význam offset manuál
STK_CTRL control and status register 0x00 247
STK_LOAD reload value register 0x04 248
STK_VAL current value register 0x08 249
STK_CALIB calibration value register 0x0C 250
courses/b2m37mam/labs/10.txt · Last modified: 2023/09/22 14:34 by skalicky