Warning
This page is located in archive. Go to the latest version of this course pages. Go the latest version of this page.

Optimalizace

Rychlé odkazy: cvičení, BRUTE, rozvrh, diskusní fórum

Obsah a prerekvizity

Optimalizace (též známá jako matematické programování) se zabývá minimalizací funkcí mnoha proměnných za případných omezujících podmínek. V inženýrské praxi vzniká mnoho takových úloh - často je třeba dělat něco nejlépe v rámci daných omezení. Optimalizace je částí aplikované matematiky na pomezí matematické analýzy, lineární algebry a informatiky. Využijete zde mnoho znalostí a dovedností, které jste se naučili dříve.

Prerekvizity: lineární algebra, matematická analýza funkcí jedné proměnné, základy analýzy více proměnných.

Přednášky

Tomáš Kroupa (předtočené video najdete vždy v seznamu přednášek)

Lukáš Adam 19.3.-16.4. Google Meet Dodatečné materiály

Datum Náplň Materiály Kvíz, termín vyplnění
St 17.02. Optimalizační úlohy a jejich formulace video slajdy
Pá 19.02. Lineární prostory a afinní podprostory video slajdy kviz01 28.2.
St 24.02. Ortogonální matice video slajdy
Pá 26.02. Ortogonální projekce video slajdy kviz02 7.3.
St 03.03. Metoda nejmenších čtverců video slajdy
Pá 05.03. Aplikace metody nejmenších čtverců video slajdy kviz03 14.3.
St 10.03. Spektrální rozklad a kvadratické funkce video slajdy
Pá 13.03. PCA a úloha na nejmenší stopu video slajdy kviz04 21.3.
St 17.03. SVD video slajdy
Pá 19.03. Reálné funkce a zobrazení video slajdy kviz05 28.3.
St 24.03. Typy extrémů a volné lokální extrémy video slajdy
Pá 26.03. Zápočtový test kviz06 4.4.
St 31.03. Metody hledání volných lokálních extrémů video slajdy
Pá 02.04. Státní svátek
St 07.04. Nelineární metody nejmenších čtverců video slajdy kviz07 18.4.
Pá 09.04. Lokální extrémy vázané rovnostmi video slajdy
St 14.04. Aplikace Lagrangeových multiplikátorů video slajdy kviz08 25.4.
Pá 16.04. Úvod do lineárního programování video slajdy
St 21.04. Konvexní množiny a mnohostěny video slajdy kviz09 2.5.
Pá 23.04. Zápočtový test
St 28.04. Simplexová metoda video slajdy kviz10 9.5.
Pá 30.04. Dualita v LP video slajdy
St 05.05. Aplikace duality v LP video slajdy
Pá 07.05. Úlohy celočíselného LP video slajdy
Pá 14.05. Konvexní funkce video slajdy
St 19.05. Konvexní optimalizace video slajdy
Pá 21.05. Pohled zpět. Řešení vybraných úloh. video slajdy

Online kvízy

Během semestru vám zadáme 10 krátkých online kvízů, jejichž cílem je zopakovat si odpřednášenou látku. Nově otevřený kvíz uvidíte na úvodní stránce BRUTE v Upcoming deadlines.

Každý kvíz je možno libovolněkrát opakovat (pro opakování je v Brute potřeba se vrátit na výpis a kliknout znovu na kvíz). Kdo kvíz bezchybně vyplní do daného termínu (data + času), dostane za něj 1 bod. Kdo ho vyplní po termínu nebo nevyplní, dostane 0 bodů. Vyplnění kvízů není podmínkou zápočtu. Odkaz na nejbližší kvíz a termín jeho vyplnění bude vždy v Brute.

Zápočtové testy

Dva zápočtové testy v době místo přednášky proběhnou ve dnech 26.3. a 23.4. Každý test obsahuje příklady na látku odpřednášenou a odcvičenou do té doby. Z každého testu dostanete max. 15 bodů (tedy celkem max. 30). Hodnocení testu po opravení najdete v Brute.

Nutnou podmínkou pro zápočet je dosažení nejméně poloviny (tj. 15) bodů celkem z obou testů.

Kdo se nemůže testu zúčastnit (z vážných důvodů, typicky nemoc), může absolvovat náhradní test ve zkouškovém období (datum bude ohlášeno). Náhradní test neumožňuje zlepšit si špatně napsaný test, ale pouze nahradit absenci na testu.

Hodnocení a zkouška

Online kvízy max. 10 bodů
Domácí úlohy max. 10 bodů
Zápočtové testy max. 30 bodů
Zkoušková písemka max. 50 bodů
CELKEM max. 100 bodů

Nutnou podmínkou účasti na zkoušce je zápočet (viz Cvičení). Nutnou podmínkou pro známku lepší než F je dosažení nejméně poloviny (tj. 25) bodů ze zkouškové písemky. Výsledná známka se pak určí takto:

Body [0,50) [50,60) [60,70) [70,80) [80,90) [90,100]
Známka F E D C B A

Zkouška je písemná s touto výjimkou: kdo dosáhl 90 bodů a chce známku A, musí přijít ještě k ústní části zkoušky (bez ní dostane pouze B). Pro ostatní ústní část zkoušky určena není.

courses/b0b33opt/start.txt · Last modified: 2021/09/02 22:27 by wernetom