Optimalizace (B0B33OPT)

Obsah a prerekvizity

Optimalizace (též známá jako matematické programování) se zabývá minimalizací funkcí mnoha proměnných za případných omezujících podmínek. V inženýrské praxi vzniká mnoho takových úloh - často je třeba dělat něco nejlépe v rámci daných omezení. Optimalizace je část aplikované matematiky na pomezí matematické analýzy, lineární algebry a informatiky. Využijete zde mnoho znalostí a dovedností, které jste se naučili dříve.

Prerekvizity: lineární algebra, matematická analýza funkcí jedné proměnné, základy analýzy více proměnných.

Přednášky

Přednášející: Tomáš Kroupa, Petr Olšák

  • Přednášky postupují zhruba podle elektronických skript (dvoustranná verze). Skripta mohou být výjimečně v průběhu semestru aktualizována.
  • K většině přednášek budou v průběhu tohoto kursu dostupné slajdy.
  • Dále studujte z doplňující literatury.

Plán přednášek:

Datum Náplň Materiály Kvíz Poznámka
19.02. Optimalizační úlohy a jejich formulace I. slajdy
21.02. Optimalizační úlohy a jejich formulace II.
26.02. Vybraná témata z lineární algebry I. Petr Olšák
28.02. Vybraná témata z lineární algebry II. Petr Olšák
04.03. Nehomogenní lineární soustavy I. Petr Olšák
06.03. Nehomogenní lineární soustavy II. Petr Olšák
11.03. Spektrální rozklad a kvadratické funkce.

Konzultační hodiny přednášejícího jsou vždy po středeční přednášce od 16:15 do 17:45. Jinak dle domluvy emailem.

Online kvízy

Během semestru musíte bezchybně vyplnit 10 krátkých online kvízů. Jejich cílem je zopakovat si látku potřebnou pro nadcházející cvičení. Obsahem bude látka z přednášek, prerekvizity, příp. velmi jednoduché příklady.

Ke každému kvízu jsou přiřazeny dva časy, čas otevření a čas uzavření. Tyto časy jsou pro všechny paralelky stejné a budou vždy vyvěšeny v tabulce přednášek. Kvíz bude možno vyplňovat od času otevření. Kdo ho bezchybně vyplní do času uzavření, dostane 1 bod. Kdo ho bezchybně vyplní po čase uzavření, dostane 0 bodů. Nutnou podmínkou k zápočtu je vyplnit všechny kvízy bezchybně (ať už před časem uzavření nebo po něm), přičemž každý kvíz je možno libovolněkrát opakovat.

Testy na přednáškách

Během semestru si napíšete dva semestrální testy v termínech 25.3. a 6.5.

Každý test obsahuje příklady na látku odpřednášenou a odcvičenou do té doby. Na testy si prosím noste vlastní volné papíry. Při vypracování jsou povoleny pouze kalkulačky.

Za každý test dostanete max. 10 bodů. Kdo nemůže na některý test přijít (z vážných důvodů, typicky nemoc), může přijít na náhradní test ve zkouškovém období (datum bude ohlášeno před zkouškovým). Takto opravit si lze pouze jeden test. Náhradní test neumožňuje zlepšit si špatně napsaný test, ale pouze nahradit absenci na testu. Hodnocení testu po opravení najdete v Brute.

Hodnocení

Hodnocení má tyto části.

Online kvízy max. 10 bodů
Testy na přednáškách max. 20 bodů
Domácí úlohy max. 20 bodů
Zkoušková písemka max. 50 bodů
CELKEM max. 100 bodů

Podrobnosti o domácích úlohách najdete na stránkách cvičení.

Bez zápočtu není možná účast na zkoušce. Nutnou podmínkou na známku lepší než F je zápočet a nejméně 25 bodů ze zkouškové písemky. Pro nutné podmínky k zápočtu viz stránky cvičení. Výsledná klasifikace se určí takto:

Body [0,50) [50,60) [60,70) [70,80) [80,90) [90,100]
Známka F E D C B A (*)

(*) Kdo dosáhl 90 bodů a chce známku A, musí přijít k ústní části zkoušky. Bez ní dostane pouze B. Pro ostatní ústní část zkoušky není.

Na zkouškové písemce je povolena kalkulačka (žádná jiná elektronika) a jeden list A4 (tj. dvě stránky A4 na jednom papíru) s libovolnými psanými nebo tištěnými poznámkami připravenými doma. Vezměte si také vlastní volné papíry.


Internal web (for teachers only)

courses/b0b33opt/start.txt · Last modified: 2020/02/19 08:13 by kroupto1