Warning
This page is located in archive. Go to the latest version of this course pages. Go the latest version of this page.

Optimalizace (B0B33OPT)

Rychlé odkazy: cvičení, diskusní fórum, Brute (odevzdávací systém), rozvrh, často kladené dotazy

Zkouška 17.6. má 2 části:

1) Kvíz 9:30-10:45 https://moodle.fel.cvut.cz/mod/quiz/view.php?id=152569

2) Početní úlohy 11:00-12:15 https://moodle.fel.cvut.cz/mod/quiz/view.php?id=152570

U každé početní úlohy prosím zaškrtněte, jak se Vám zdála obtížná.

Zápočty musí být zapsány v KOSu do 15.6.
Termíny online zkoušek: 27.5., 3.6., 17.6.
 • Link na zkoušku v Moodle bude studentům zapsaným na zkoušku zaslán ráno v den zkoušky
 • Zkouška trvá 150 min se začátkem v 9:30 a probíhá prostřednictvím Moodle
 • 8 kvízových úloh na 75 min, 3 početní úlohy na 75 min (15 min přestávka mezi oběma částmi)
 • Početní úlohy vypracujte podle pokynů vlastnoručně, vyfoťte a nahrajte do systému jako jeden soubor typu archiv (.zip,.tar)
 • Celkem je možno získat až 50 bodů (24 za kvíz a 26 za početní úlohy)
 • Každá kvízová úloha má 5 možných odpovědí, za každou správně zvolenou odpověď v kvízu je 0,6 bodů
 • Nutnou podmínkou na známku lepší než F je zápočet a zisk nejméně 25 bodů
 • Kdo dosáhl z celého předmětu 90 bodů a chce známku A, musí absolvovat ústní části zkoušky (Zoom). Bez ní dostane pouze B. Pro ostatní ústní část zkoušky není.

Kontaktní telefon pro případ technických potíží: +420-22435-7405

Obsah a prerekvizity

Optimalizace (též známá jako matematické programování) se zabývá minimalizací funkcí mnoha proměnných za případných omezujících podmínek. V inženýrské praxi vzniká mnoho takových úloh - často je třeba dělat něco nejlépe v rámci daných omezení. Optimalizace je část aplikované matematiky na pomezí matematické analýzy, lineární algebry a informatiky. Využijete zde mnoho znalostí a dovedností, které jste se naučili dříve.

Prerekvizity: lineární algebra, matematická analýza funkcí jedné proměnné, základy analýzy více proměnných.

Přednášky

Přednášející: Tomáš Kroupa, Petr Olšák

Plán přednášek:

Datum Náplň Materiály Kvíz Poznámka
19.02. Optimalizační úlohy a jejich formulace I. slajdy
21.02. Optimalizační úlohy a jejich formulace II.
26.02. Vybraná témata z lineární algebry I. slajdy Petr Olšák
28.02. Vybraná témata z lineární algebry II. 01 28.02.11h - 02.03.4h Petr Olšák
04.03. Nehomogenní lineární soustavy I. Petr Olšák
06.03. Nehomogenní lineární soustavy II. 02 06.03.11h - 09.03.4h
03 16.03.11h - 23.03.24h
Petr Olšák
11.03. ZRUŠENO.
13.03. ZRUŠENO.
18.03. Spektrální rozklad a kvadratické funkce. video slajdy 04 19.03.8h - 26.03.2.59h
25.03. Aplikace spektrálního rozkladu. video slajdy 05 26.03, 8h - 02.04, 2.59h
01.04. Reálné funkce a zobrazení, lokální extrémy. video slajdy 06 02.04.8h - 09.04.2.59h
08.04. Iterační metody. video slajdy 07 09.04.8h - 16.04.2.59h
15.04. Lokální extrémy vázané rovnostmi. video slajdy 08 16.04.8:00 - 23.04.2:59
22.04. Lineární programování. video slajdy 09 23.04.8:00 - 30.04.2:59
29.04. Konvexní množiny a mnohostěny. video slajdy 10 30.04.8:00 - 07.05.2:59
07.05. Dualita v LP. video slajdy
14.05. Konvexní optimalizace. video slajdy
21.05. Pohled zpět. Řešení vybraných úloh: maticové hry, pseudoinverze, Fermat-Weber. video1 slajdy1 video2 slajdy2 slajdy3

Online kvízy

Během semestru musíte bezchybně vyplnit 10 krátkých online kvízů. Jejich cílem je zopakovat si látku potřebnou pro nadcházející cvičení. Obsahem bude látka z přednášek, prerekvizity, příp. velmi jednoduché příklady.

Ke každému kvízu jsou přiřazeny dva časy, čas otevření a čas uzavření. Tyto časy jsou pro všechny paralelky stejné a budou vždy vyvěšeny v tabulce přednášek. Kvíz bude možno vyplňovat od času otevření. Kdo ho bezchybně vyplní do času uzavření, dostane 1 bod. Kdo ho bezchybně vyplní po čase uzavření, dostane 0 bodů. Nutnou podmínkou k zápočtu je vyplnit všechny kvízy bezchybně (ať už před časem uzavření nebo po něm), přičemž každý kvíz je možno libovolněkrát opakovat.

Zápočtový test

 • Datum a čas: 13.5. 14:30-16:00 (90 min)
 • Forma: 9 kvízových úloh v Moodle, vždy je pouze jedna odpověď správná
 • Obsah: veškerá odpřednášená látka až po lokální extrémy vázané rovnostmi (včetně)
 • Jsou povolené jen vlastnoručně pořízené poznámky, Matlab není potřeba
 • Max. 20 bodů.
 • K zápočtu je potřeba min. 7 bodů

Kdo se nemůže testu zúčastnit (z vážných důvodů, typicky nemoc), může absolvovat náhradní test ve zkouškovém období (datum bude ohlášeno). Náhradní test neumožňuje zlepšit si špatně napsaný test, ale pouze nahradit absenci na testu. Hodnocení testu po opravení najdete v Brute.

Ukázky semestrálních testů z roku 2019 01 02 03 a řešení testu 01

Hodnocení

Hodnocení má tyto části.

Online kvízy max. 10 bodů
Zápočtový test max. 20 bodů
Domácí úlohy max. 20 bodů
Zkoušková písemka max. 50 bodů
CELKEM max. 100 bodů

Podrobnosti o domácích úlohách najdete na stránkách cvičení.

Bez zápočtu není možná účast na 2. a 3. zkouškovém termínu. Nutnou podmínkou na známku lepší než F je zápočet a nejméně 25 bodů ze zkouškové písemky. Pro nutné podmínky k zápočtu viz stránky cvičení. Výsledná klasifikace se určí takto:

Body [0,50) [50,60) [60,70) [70,80) [80,90) [90,100]
Známka F E D C B A (*)

(*) Kdo dosáhl 90 bodů a chce známku A, musí přijít k ústní části zkoušky. Bez ní dostane pouze B. Pro ostatní ústní část zkoušky není.


Internal web (for teachers only)

courses/b0b33opt/start.txt · Last modified: 2020/09/17 11:03 by spetlrad