Warning
This page is located in archive. Go to the latest version of this course pages. Go the latest version of this page.

Cvičení

Plán cvičení

Červeně jsou napsána čísla cvičení, která musíte vypracovat a odevzdat jako přípravu (viz níže) a černě jsou ostatní plánovaná cvičení. Na první cvičení příprava není třeba.

č. pondělí
101,102
středa
103,106
čtvrtek
107,108
pátek
104
Obsah Cvič. ze skript Dom. úloha
01 15.02. 17.02. 18.02. 19.02. Úvod. Formulace optimalizačních úloh 1.1 a,c,f,i,k,l,m,n; 1.2
02 22.02. 24.02. 25.02. 26.02. Maticová algebra, linearita. 2.1 b,c; 2.3; 2.4; 3.1 a,b,c; 3.4; 3.6 a; 2.8 a; 2.10; 3.7; 3.8
03 01.03. 03.03. 04.03. 05.03. Ortogonalita 4.1; 4.2; 4.4; 4.10; 4.16; 4.3; 4.11; 4.18; 4.17 DÚ1
04 08.03. 10.03. 11.03. 12.03. Metoda nejmenších čtverců 5.1; 5.3 a; 5.5 c,d; 5.18; 5.2; 5.14; 5.3 g,h DÚ2
05 15.03. 17.03 18.03. 19.03. Spektrální rozklad a kvadratické funkce 6.1; 6.2 (první matice); 6.7 (druhá a sedmá matice); 6.13 a; 6.4; 6.5; 6.8; 6.9; 6.18; 6.25
06 22.03. 24.03. 25.03. 26.03. Aplikace spektrálního rozkladu 7.1; 7.4 a (použijte počítač); 7.9; 7.2; 7.3 a; 7.4 b,c; 7.8; 7.7; 7.11 DÚ3, DÚ4
07 29.03. 31.03. 01.04. 09.04. Nelineární funkce a zobrazení 8.3; 8.10; 8.11 a; 8.13; 8.16; 8.4; 8.5 (vybrané); 8.6 a; 8.8 a,d; 8.11 c; 8.12; 8.17 (vybrané)
08 12.04. 07.04. 08.04. 16.04. Volné lokální extrémy 9.1; 9.2 d,e; 9.5; 9.6; 9.8; 9.9; 9.10 DÚ5
09 19.04. 14.04. 15.04. 23.04. Extrémy vázané rovnostmi 10.1 d; 10.4 c; 10.5 d; 10.8; 10.12 a; 10.17; 10.19
10 26.04. 21.04. 22.04. 30.04. Lineární programování 11.1; 11.2 a,b; 11.3 a; 11.4 a; 11.9; 11.3 b,c,d,e; 11.4 c,f; 11.10; 11.15 DÚ6
11 03.05. 28.04. 29.04. 07.05. Konvexní množiny a mnohostěny 12.1 a,b,c,e,g; 12.2 a,b,e,f-j; 12.5 (jen netriviální případy); 12.7 a,b,d; 12.9; 12.10; 12.11
12 10.05. 05.05. 06.05. 14.05. Simplexová metoda 13.1; 13.3; 13.4; 13.5; 13.8 (jen inicializovat); 13.10; 13.9 (jen první fázi)
13 17.05. 19.05. 13.05. 21.05. LP dualita 14.2; 14.3 a,b,g-ii; 14.1; 14.3 další vybrané; 14.4

Přípravy na cvičení

Na každém cvičení se budou řešit příklady, které budou předem vyhlášeny v plánu cvičení. Abyste na to byli připraveni, před každým cvičením vybrané (napsané červeně) příklady vyřešíte doma na papír. Elektronickou kopii tohoto papíru odevzdáte do Brute jako úlohu cvixx do daného termínu (uvedeného v Brute). Pokud nějaký příklad vyřešit nedokážete, alespoň napište váš pokus o řešení. Včasné odevzdání příprav na cvičení je (až na výjimky, např. nemoc) podmínkou zápočtu.

Domácí úlohy

Během semestru dostanete 6 domácích úloh. Vaším úkolem bude úlohu naprogramovat v Matlabu, nebo pythonu a odevzdat fungující kód. V odevzdaném kódu smíte použít jen základní matlabské funkce vyjmenované zde a libovolné grafické funkce.

Odkaz na nově zadanou domácí úlohu se vždy objeví v plánu cvičení a v Brute. Řešení úlohy je nutno odevzdat do vyhlášeného termínu do Brute (datum+čas termínu viz tam), přičemž:

  • Fungujicí a včas odevzdaná úloha se hodnotí 1 bodem.
  • Pozdní odevzdání úlohy se penalizuje pokutou 0.001 bodu za každou započatou hodinu zpoždění, nejvíce však 1 bod.
  • Kdo úlohu odevzdá ale ohodnotíme mu ji 0 body (tedy jako nevyhovující), musí ji opravit a odevzdat znovu. Zpoždění se penalizuje stejně jako pozdní odevzdání, ale nepočítá se do něj doba, kterou úloha strávila u učitele.
  • Nutnou podmínkou zápočtu je dostat z každé úlohy 1 bod před odečtením pokuty za zpoždění.

Body z domácích úloh jsou normalizované tak, aby celkový maximální počet byl 10 bodů (viz Hodnocení a zkouška).

Podmínky zápočtu

  • Včasné odevzdání příprav na cvičení.
  • Odevzdané a fungující všechny domácí úlohy.
  • Dosažení daného minimálního počtu bodů celkem ze zápočtových testů (viz Zápočtové testy)

Plagiátorství

Při řešení domácích úloh je zakázáno: přebírat řešení (kód nebo text) od jiných studentů (z letošního i minulých let) nebo z webu, poskytovat je jiným studentům, dávat je kamkoliv na web. Na druhou stranu vám nezakazujeme se o látce spolu bavit (např. na diskusním fóru), naopak to doporučujeme - bavte se ale jen o matematice, ne o kódu. Za důkaz plagiátorství považujeme už to, že nejste schopni vysvětlit, jak váš kód funguje.

Odhalení plagiátu má za následek neudělení zápočtu. Opakované plagiátorství může vést k disciplinárnímu řízení. Viz obecná pravidla.

courses/b0b33opt/cviceni/start.txt · Last modified: 2021/05/17 09:07 by voracva1