Warning
This page is located in archive. Go to the latest version of this course pages. Go the latest version of this page.

Optimalizace (LS 2023)

Termíny zkoušek jsou tyto:

Žádné další termíny nebudou vypsány.

Rychlé odkazy: cvičení, Brute, rozvrh, diskusní fórum

Obsah a prerekvizity

Optimalizace (též známá jako matematické programování) se zabývá minimalizací/maximalizací funkcí mnoha proměnných za případných omezujících podmínek. V inženýrské praxi vzniká mnoho takových úloh - často je třeba dělat něco nejlépe v rámci daných omezení. Optimalizace je částí aplikované matematiky na pomezí matematické analýzy, lineární algebry a informatiky. Využijete zde mnoho znalostí a dovedností, které jste se naučili dříve.

Prerekvizity: lineární algebra, matematická analýza funkcí jedné proměnné, základy analýzy více proměnných.

Přednášky

Tomáš Kroupa Mirko Navara Petr Olšák

Datum Náplň Přednášející Materiály
St 22.02. Optimalizační úlohy a jejich formulace TK slajdy
Pá 24.02. Matice, Lineární prostory PO slajdy
St 01.03. Afinní prostory, ortogonalita PO slajdy
Pá 03.03. Ortogonální projekce, QR rozklad PO slajdy
St 08.03. Metoda nejmenších čtverců PO slajdy
Pá 10.03. Aplikace metody nejmenších čtverců TK slajdy
St 15.03. Spektrální rozklad TK slajdy
Pá 17.03. PCA TK slajdy
St 22.03. SVD TK slajdy
Pá 24.03. Reálné funkce a zobrazení MN slajdy
St 29.03. Typy extrémů a volné lokální extrémy MN slajdy
Pá 31.03. Metody hledání volných lokálních extrémů MN slajdy
St 05.04. 1. zápočtový test test
Pá 07.04. Státní svátek
St 12.04. Nelineární metody nejmenších čtverců MN slajdy
Pá 14.04. Lokální extrémy vázané rovnostmi MN slajdy
St 19.04. Aplikace Lagrangeových multiplikátorů MN slajdy video; ne bez chyb, ale pokrývá, co jinde není
Pá 21.04. Lineární programování TK slajdy
St 26.04. Konvexní množiny a mnohostěny (KN:A-311) TK slajdy
Pá 28.04. Dualita v LP (KN:A-311) TK slajdy
St 03.05. Simplexová metoda TK slajdy
Pá 05.05. Úlohy celočíselného LP TK slajdy
St 10.05. Rektorský den
Pá 12.05. Konvexní funkce TK slajdy
St 17.05. 2. zápočtový test test
Pá 19.05. Konvexní optimalizace TK slajdy
St 24.05. Opakování. Vybrané úlohy. (KN:A-311) TK ulohy
Pá 26.05. Náhradní semestrální test. 9:15-10:45 (K3 a K5) test1 test2

Online kvízy

Během semestru vám zadáme 10 krátkých online kvízů, jejichž cílem je zopakovat si odpřednášenou látku. Nově otevřený kvíz uvidíte na úvodní stránce BRUTE v Upcoming deadlines.

Každý kvíz je možno libovolněkrát opakovat (pro opakování je v Brute potřeba se vrátit na výpis a kliknout znovu na kvíz). Kdo kvíz bezchybně vyplní do daného termínu (data + času), dostane za něj 1 bod. Kdo ho vyplní po termínu nebo nevyplní, dostane 0 bodů. Vyplnění kvízů není podmínkou zápočtu. Odkaz na nejbližší kvíz a termín jeho vyplnění bude vždy v Brute.

Semestrální testy

Během semestru si napíšete dva semestrální testy.

Každý test obsahuje příklady na látku odpřednášenou a odcvičenou do té doby. Z každého testu dostanete max. 15 bodů. Hodnocení testu po opravení najdete v Brute. Nutnou podmínkou zápočtu je, aby celkový počet bodů z obou testů dosáhl 7.5 (=30/4) bodu.

Každý si může na test přinést jednu stranu A4 libovolných vlastnoručně psaných poznámek. Jakékoliv materiály, které nejsou psány vaši vlastní rukou, nejsou dovoleny. Kalkulačka je povolena, tablet ani notebook nikoliv. Prosíme, přineste si vlastní čisté papíry, na které budete psát nanečisto.

Kdo se nemůže testu zúčastnit (z vážných důvodů, typicky nemoc), může absolvovat náhradní test ve zkouškovém období (datum bude ohlášeno). Náhradní test neumožňuje zlepšit si špatně napsaný test, ale pouze nahradit absenci na testu.

Zkouška

Zkouška je pouze písemná. Nutnou podmínkou účasti na zkoušce je zápočet.

Zkouška má podobnou formu jako semestrální testy, jen je delší a obtížnější. U zkoušky je dovoleno mít dvě strany (tj. jeden list) A4 s ručně psanými poznámkami. Jakékoliv materiály, které nejsou psány vaši vlastní rukou, nejsou dovoleny.

Hodnocení

Online kvízy max. 10 bodů
Přípravy na cvičení max. 10 bodů
Domácí úlohy max. 10 bodů
Semestrální testy max. 30 bodů
Zkoušková písemka max. 40 bodů
CELKEM max. 100 bodů

Nutnou podmínkou pro známku lepší než F je dosažení nejméně poloviny (tj. 20) bodů ze zkouškové písemky. Výsledná známka se pak obvykle určí takto:

Body [0,50) [50,60) [60,70) [70,80) [80,90) [90,100]
Známka F E D C B A

Zkoušející si vyhrazuje právo známkovat studenta či skupinu studentů jinak, než vychází podle bodů. Dosažený bodový zisk je pouze podkladem pro rozhodnutí o známce.

courses/b0b33opt/start.txt · Last modified: 2023/06/21 12:54 by kroupto1