Optimalizace

Rychlé odkazy: cvičení, BRUTE, rozvrh, diskusní fórum

Obsah a prerekvizity

Optimalizace (též známá jako matematické programování) se zabývá minimalizací funkcí mnoha proměnných za případných omezujících podmínek. V inženýrské praxi vzniká mnoho takových úloh - často je třeba dělat něco nejlépe v rámci daných omezení. Optimalizace je částí aplikované matematiky na pomezí matematické analýzy, lineární algebry a informatiky. Využijete zde mnoho znalostí a dovedností, které jste se naučili dříve.

Prerekvizity: lineární algebra, matematická analýza funkcí jedné proměnné, základy analýzy více proměnných.

Přednášky

Přednáší Tomáš Werner.

  • Přednášky postupují zhruba podle elektronických skript (dvoustranná verze). Skripta si, prosím, na začátku semestru vytiskněte na papír!
  • Dále studujte z doplňující literatury.
  • Konzultaci může poskytnout přednášející nebo cvičící po předchozí domluvě.
Datum Náplň Materiály
Út 21.09. Úvod do optimalizace 01intro.pdf
Pá 24.09.
Pá 01.10.
Út 05.10.
Pá 08.10.
Út 12.10.
Pá 15.10.
Út 19.10.
Pá 22.10.
Út 26.10.
Pá 29.10.

Online kvízy

Během semestru vám zadáme 10 krátkých online kvízů, jejichž cílem je zopakovat si odpřednášenou látku. Nově otevřený kvíz uvidíte na úvodní stránce BRUTE v Upcoming deadlines.

Každý kvíz je možno libovolněkrát opakovat (pro opakování je v Brute potřeba se vrátit na výpis a kliknout znovu na kvíz). Kdo kvíz bezchybně vyplní do daného termínu (data + času), dostane za něj 1 bod. Kdo ho vyplní po termínu nebo nevyplní, dostane 0 bodů. Vyplnění kvízů není podmínkou zápočtu. Odkaz na nejbližší kvíz a termín jeho vyplnění bude vždy v Brute.

Zápočtové testy

Dva zápočtové testy v době místo přednášky proběhnou ve dnech 2.11. a 14.12. Každý test obsahuje příklady na látku odpřednášenou a odcvičenou do té doby. Z každého testu dostanete max. 10 bodů (tedy celkem max. 20). Hodnocení testu po opravení najdete v Brute.

Nutnou podmínkou pro zápočet je dosažení nejméně poloviny (tj. 15) bodů celkem z obou testů.

Kdo se nemůže testu zúčastnit (z vážných důvodů, typicky nemoc), může absolvovat náhradní test ve zkouškovém období (datum bude ohlášeno). Náhradní test neumožňuje zlepšit si špatně napsaný test, ale pouze nahradit absenci na testu.

Hodnocení a zkouška

Online kvízy max. 10 bodů
Přípravy na cvičení max. 10 bodů
Domácí úlohy max. 10 bodů
Zápočtové testy max. 30 bodů
Zkoušková písemka max. 40 bodů
CELKEM max. 100 bodů

Nutnou podmínkou účasti na zkoušce je zápočet (viz Cvičení). Nutnou podmínkou pro známku lepší než F je dosažení nejméně poloviny (tj. 20) bodů ze zkouškové písemky. Výsledná známka se pak určí takto:

Body [0,50) [50,60) [60,70) [70,80) [80,90) [90,100]
Známka F E D C B A

Zkouška je písemná s touto výjimkou: kdo dosáhl 90 bodů a chce známku A, musí přijít ještě k ústní části zkoušky (bez ní dostane pouze B). Pro ostatní ústní část zkoušky určena není.

courses/b0b33opt/start.txt · Last modified: 2021/09/21 18:45 by wernetom