Warning
This page is located in archive. Go to the latest version of this course pages. Go the latest version of this page.

Optimalizace

Rychlé odkazy: cvičení, Brute, rozvrh,
diskusní fórum (fórum používejte hojně: ptejte se na učivo, organizaci, domácí úlohy, …)

Obsah a prerekvizity

Optimalizace (též známá jako matematické programování) se zabývá minimalizací funkcí mnoha proměnných za případných omezujících podmínek. V inženýrské praxi vzniká mnoho takových úloh - často je třeba dělat něco nejlépe v rámci daných omezení. Optimalizace je částí aplikované matematiky na pomezí matematické analýzy, lineární algebry a informatiky. Využijete zde mnoho znalostí a dovedností, které jste se naučili dříve.

Prerekvizity: lineární algebra, matematická analýza funkcí jedné proměnné, základy analýzy více proměnných.

Přednášky

Přednáší Tomáš Werner.

  • Přednášky postupují zhruba podle elektronických skript. Skripta si, prosím, na začátku semestru vytiskněte na papír (dvoustrannou verzi). Nalezené chyby ve skriptech prosím posílejte autorovi. Známé chyby jsou v souboru errata.
  • Dále studujte z doplňující literatury.
  • Konzultace poskytuje přednášející téměř každé úterý po přednášce nebo váš cvičící po domluvě.
  • Přednášky by měly být k vidění živě, jinak určitě na záznamu.
  • Existují slajdy z minulých semestrů, viz CW. Také i videa (BBB) z 2020Z a 2021L. Pozor, v létě je to mírně jiné (jiní přednášející ale stejná skripta).
Datum Náplň Materiály
Út 21.09. Úvod do optimalizace 01intro.pdf
Pá 24.09. Úvod do optimalizace
Pá 01.10. Vybraná témata z lin. algebry 02la.pdf
Út 05.10. Vybraná témata z lin. algebry
Pá 08.10. Lineární úloha nejmenších čtverců 03ls.pdf
Út 12.10. Aplikace úlohy nejmenších čtverců lekce 8-10 z EE133A, dále toto a toto
Pá 15.10. Spektrální rozklad 04kvadr.pdf
Út 19.10. Kvadratické formy a funkce
Pá 22.10. PCA a SVD 05pca.pdf, rpz-pca.pdf
Út 26.10. PCA a SVD
Pá 29.10. Nelin. funkce a zobrazení 06funkce.pdf
Út 02.11. První zápočtový test
Pá 05.11. Volné lokální extrémy 07metody.pdf
Út 09.11. Volné lokální extrémy
Pá 12.11. Lok. extrémy vázané rovnostmi 08lagrange.pdf
Út 16.11. Aplikace nelin. a lin. omezených LS nlls.pdf, bundle.pdf, ls-cons.pdf, control.pdf (dočasné)
Pá 19.11. Lineární programování 09lp.pdf
Út 23.11. Použití LP
Pá 26.11. Použití LP. Celočíselné LP
(záznam první půle přednášky nemá zvuk)
ilp.pdf
Út 30.11. Konvexní množiny a mnohostěny 10poly.pdf
Pá 03.12. O algoritmech na řešení LP
Út 07.12. Dualita v LP 11dual.pdf
Pá 10.12. Konvexní funkce 12konv.pdf
Út 14.12. Druhý zápočtový test
Pá 17.12. Konvexní optimalizace
Út 04.01. Konvexní optimalizace.
Pá 07.01. Vícekriteriální optimalizace. Shrnutí multicrit.pdf

Online kvízy

Během semestru vám zadáme 10 krátkých online kvízů, jejichž cílem je zopakovat si odpřednášenou látku. Nově otevřený kvíz uvidíte na úvodní stránce BRUTE v Upcoming deadlines.

Každý kvíz je možno libovolněkrát opakovat (pro opakování je v Brute potřeba se vrátit na výpis a kliknout znovu na kvíz). Kdo kvíz bezchybně vyplní do daného termínu (data + času), dostane za něj 1 bod. Kdo ho vyplní po termínu nebo nevyplní, dostane 0 bodů. Vyplnění kvízů není podmínkou zápočtu. Odkaz na nejbližší kvíz a termín jeho vyplnění bude vždy v Brute.

Zápočtové testy

Dva zápočtové testy v době místo přednášky proběhnou ve dnech 2.11. a 14.12. Každý test obsahuje příklady na látku odpřednášenou a odcvičenou do té doby. Z každého testu dostanete max. 15 bodů (tedy celkem max. 30). Hodnocení testu po opravení najdete v Brute.

Nutnou podmínkou pro zápočet je dosažení nejméně poloviny (tj. 15) bodů celkem z obou testů.

Kdo se nemůže testu zúčastnit (z vážných důvodů, typicky nemoc), může absolvovat náhradní test ve zkouškovém období (datum bude ohlášeno). Náhradní test neumožňuje zlepšit si špatně napsaný test, ale pouze nahradit absenci na testu.

Zkouška

Zkouška je písemná s touto výjimkou: kdo dosáhl 90 bodů a chce známku A, musí přijít ještě k ústní části zkoušky (bez ní dostane pouze B). Pro ostatní ústní část zkoušky určena není. Nutnou podmínkou účasti na zkoušce je zápočet (viz Cvičení).

Zkouška má podobnou formu jako zápočtové testy, jen je delší. U zkoušky je dovoleno mít dvě stránky (tj. jeden list) A4 s ručně psanými poznámkami. Jakékoliv materiály, které nejsou psány vaši vlastní rikou, nejsou dovoleny.

Hodnocení

Online kvízy max. 10 bodů
Přípravy na cvičení max. 10 bodů
Domácí úlohy max. 10 bodů
Zápočtové testy max. 30 bodů
Zkoušková písemka max. 40 bodů
CELKEM max. 100 bodů

Nutnou podmínkou pro známku lepší než F je dosažení nejméně poloviny (tj. 20) bodů ze zkouškové písemky. Výsledná známka se pak obvykle určí takto:

Body [0,50) [50,60) [60,70) [70,80) [80,90) [90,100]
Známka F E D C B A

Zkoušející si vyhrazuje právo známkovat studenta či skupinu studentů jinak, než vychází podle bodů. Písemná zkouška je obdobou zkoušky ústní, proto dosažený bodový zisk je pouze podkladem pro rozhodnutí o známce.

courses/b0b33opt/start.txt · Last modified: 2022/02/13 22:06 by wernetom