Optimalizace (B0B33OPT)

Novinky

  • POZOR: Kvůli Dni otevřených dveří se přednáška v pátek 15.11. přesouvá do Dejvic do T2:D3-309.
  • POZOR: Kvůli Robosoutěži se přednáška v pátek 22.11. přesouvá do učebny KN:A-214 (Fakulta strojní Karlovo náměstí, 2. patro).

Obsah a prerekvizity

Optimalizace (též známá jako matematické programování) se zabývá minimalizací funkcí mnoha proměnných za případných omezujících podmínek. V inženýrské praxi vzniká mnoho takových úloh - často je třeba dělat něco nejlépe v rámci daných omezení. Optimalizace je část aplikované matematiky na pomezí matematické analýzy, lineární algebry a informatiky. Využijete zde mnoho znalostí a dovedností, které jste se naučili dříve.

Prerekvizity: lineární algebra, matematická analýza funkcí jedné proměnné, základy analýzy více proměnných. Kdo je v tom slabý, zopakujte! Vhodné (ale ne nutné) jsou numerické metody.

Přednášky

Přednášející: Tomáš Werner, Tomáš Kroupa

  • Přednášky postupují zhruba podle elektronických skript (šetřete papír, tiskněte dvoustrannou verzi). Skripta jsou v průběhu semestru aktualizována, proto si vždy přitiskněte jen novou část. Snažím se (ne vždy se to daří) neměnit části skript, které již byly zveřejněny.
  • Někdy jsou promítány slajdy, viz odkazy v plánu přednášek.
  • Ne všechno, co se přednáší, je ve skriptech. Ne všechno, co je ve skriptech, se přednáší. Musíte umět oboje.
  • Dále studujte z doplňující literatury.

Plán přednášek:

datum náplň doplň. materiály
23.09. Optimalizační úlohy a jejich formulace. slajdy
27.09. Vybrané element. úlohy a jejich řešení.
01.10. Vybraná témata z lin. algebry. slajdy
04.10. Vybraná témata z lin. algebry.
08.10. Nejmenší čtverce.
11.10. Nejmenší čtverce.
15.10. Aplikace nejmenších čtverců.
18.10. Spektrální rozklad a kvadratické formy.
22.10. Kvadratické formy. Test 1
25.10. Problém nejmenší stopy.
29.10. Proložení bodů podprostorem (PCA).
01.11. Aplikace PCA.
05.11. Nelineární funkce a zobrazení.
08.11. Volné lokální extrémy.
12.11. Volné lokální extrémy. Test 2
15.11. Lok. extrémy vázané rovnostmi. Přednáška v T2:D3-309.
19.11.
22.11. Přednáška v KN:A-214.
26.11.
29.11.

Semestrální testy

Na některých přednáškách se píše test. Za celý semestr se píší čtyři testy, a to v těchto dnech: 22.10., 12.11., 3.12., 7.1.

Každý test obsahuje příklady na látku odpřednášenou a odcvičenou do té doby. Test se píše v první půlce přednášky. Na testy si prosím noste vlastní volné papíry. Při vypracování jsou povoleny pouze kalkulačky. Ti, kdo nechtějí zůstat na druhou polovinu přednášky, nechť odejdou rychle a v tichosti.

Za každý test dostanete max. 10 bodů. Za vynechaný test je 0 bodů, bez možnosti náhrady (kromě vyjímečných okolností jako např. dlouhodobá nemoc). Test s nejnižším bodovým ohodnocením se nepočítá, tedy za semestr dostanete max. 30 bodů. Hodnocení testu po opravení najdete v odevzdávacím systému.

Zkouška a známka

Za domácí úlohy na cvičení dostanete max. 30 bodů, za testy na přednáškách max. 30 bodů a za písemnou zkoušku max. 40 bodů. Celkový počet bodů je součtem těchto bodů. Nutnou podmínkou na známku lepší než F je zápočet, nejméně 12 bodů celkem ze tří nejlepších testů, a nejméně 20 bodů ze zkoušky. Výsledná známka se pak určí takto:

body [0,50) [50,60) [60,70) [70,80) [80,90) [90,100]
známka F E D C B A

Na písemné zkoušce je povolena pouze kalkulačka (tedy žádné psané ani tištěné materiály). Vezměte si, prosím, vlastní volné papíry. Zkoušku nepodceňte - nejlépe je přijít na co nejdřívější termín. Ke zkoušce můžete přijít, i když ještě nemáte zápočet.

Pokud na jednom zkouškovém termínu dosáhnete 20 bodů z písemky, můžete přijít na další termín a pokusit se napsat písemku lépe. Ale počítá se pouze výsledek z posledního termínu (i když to bude méně než 20 bodů).

courses/b0b33opt/start.txt · Last modified: 2019/11/12 21:08 by wernetom