Warning
This page is located in archive. Go to the latest version of this course pages. Go the latest version of this page.

Cvičení

Plán cvičení

č. pondělí
101,102
středa
103,106
čtvrtek
107,108
pátek
104
Obsah (kap. skript) Cvič. ze skript Dom. úloha
01 17.02. 19.02. 20.02. 21.02. Úvod. Formulace opt. úloh (1) 1.1 a,c,f,i,k,l,m (,n); 1.2; 1.3
02 24.02. 26.02. 27.02. 28.02. Konvexní funkce a úlohy (15,16) 15.1 a,d; 15.3 a,b,c,h,i; 15.11 b; 16.1; 16.5
03 02.03. 04.03. 05.03. 06.03. Matice a linearita (2,3) 2.1 c; 2.3; 2.8 a,b; 2.10; 3.1 a-e; 3.4; 3.6; 3.7
04 16.03. 18.03. 19.03. 20.03. Ortogonalita (4). Metoda nejmenších čtverců (5) 4.2; 4.3; 4.8; 4.10; 5.2; 5.3; a,g,h; 5.4; 5.14 (4.17) DÚ1 koment
05 23.03. 25.03. 26.03. 27.03. Spektrální rozklad a kvadratické funkce (6) 6.1 vybrané; 6.2 (jen jedna); 6.4; 6.7 (jednu 2×2, jednu 3×3); 6.8; 6.9; 6.13; 6.25 koment
06 30.03. 01.04. 02.04. 03.04. Aplikace spektrálního rozkladu (7) 7.2; 7.3 a; 7.4; 7.7; 7.8; 7.9; 7.11 koment
07 06.04. 08.04. 16.04. 09.04. Nelineární funkce a zobrazení (8) 8.4; 8.5 (vybrané); 8.6 a; 8.8 a,d; 8.10; 8.11 a,c; 8.12; 8.16 (vybrané); 8.17 (vybrané) DÚ2 koment
08 20.04. 15.04. 23.04. 17.04. Volné lokální extrémy (9) 9.1; 9.2 e; 9.5; 9.6; 9.8; 9.9; 9.10; 9.11 koment
09 27.04. 22.04. 30.04. 24.04. Lokální extrémy vázané rovnostmi (10) 10.1 d; 10.4 c; 10.5 d; 10.8; 10.12 a; 10.17; 10.19 DÚ3 koment
10 04.05. 29.04. 07.05. 05.05. Lineární programování (11) 11.1; 11.2 a; 11.3 c,d,e; 11.4 a,c,f; 11.9 koment
11 11.05. 06.05. 14.05. 15.05. Konvexní množiny a mnohostěny (12) 12.1 a,b,c,e,g; 12.2 a,b,e,f-j; 12.7 a,b,d; 12.9; 12.10; 12.11 koment
12 18.05. 13.05. 21.05. 22.05. Dualita (14) 14.1; 14.2; 14.3 a,b,e; 14.4 DÚ4 koment
13 20.05. Konvexní funkce (15). Konvexní optimalizace (16) 15.1 a,b,d; 15.3 a,b,c,e; 15.11 a,b; 16.1; 16.4; 16.5 koment

Domácí úlohy

Na některých cvičeních dostanete domácí úlohu (odkaz na ni je vždy v plánu cvičení níže a v odevzd. systému). Vaším úkolem je úlohu naprogramovat v Matlabu a odevzdat fungující matlabský kód a zprávu. V průběhu kursu budou vyhlášeny 4 domácí úlohy a za každou z nich lze získat maximálně 5 bodů.

  • Kód musí fungovat tak, jak je specifikováno v zadání. Speciálně, pokud je v zadání požadováno, jaké má být jméno, vstupní parametry a výstupní parametry matlabské funkce řešící danou úlohu, tak to dodržte! V odevzdaném kódu smíte použít jen základní matlabské funkce vyjmenované zde a libovolné grafické funkce. Kód odevzdávejte ve formě m-souborů (přípona .m).
  • Zpráva musí obsahovat odpovědi na otázky uvedené v zadání, nic více a nic méně. Pište stručně a přesně. Zpráva musí mít přijatelnou kvalitu jak po matematické tak po jazykové stránce. Zprávy odevzdávejte ve formátu PDF a pište je nejlépe v LaTeXu.

Zprávy a kód je nutno odevzdat obvykle do dvou týdnů ode dne zadání do odevzdávacího systému (přesné datum+čas viz tam).

  • Pozdní odevzdání penalizujeme pokutou 1 bod za každý započatý týden zpoždění, nejvíce však 5 bodů.
  • Kdo úlohu odevzdá ale ohodnotíme mu ji 0 body (tedy jako věcně a/nebo formálně nevyhovující), musí ji opravit a odevzdat znovu. Zpoždění se penalizuje stejně jako pozdní odevzdání, ale nepočítá se do něj doba, kterou úloha strávila u učitele.
  • Nutnou podmínkou zápočtu je dostat z každé úlohy nejméně 1 bod před odečtením pokuty za zpoždění.

Pokud odevzdáte domácí úlohu bez zpoždění, ohodnotíme ji do dvou týdnů od odevzdání (jinak to prosím urgujte emailem u svého cvičícího). Pokud odevzdáte úlohu se zpožděním, dobu hodnocení negarantujeme.

Podmínky zápočtu

  • Docházka na cvičení je povinná. Absence je povolena pouze v dobře zdůvodněných případech.
  • Odevzdané všechny domácí úlohy.
  • Bezchybné vyplnění všech online kvízů.
  • Alespoň 7 bodů ze zápočtového testu.

Plagiátorství

Při řešení domácích úloh je zakázáno: přebírat řešení (kód nebo text) od jiných studentů (z letošního i minulých let) nebo z webu, poskytovat je jiným studentům, dávat je kamkoliv na web. Na druhou stranu vám nezakazujeme se o látce spolu bavit (např. na diskusním fóru), naopak to doporučujeme - bavte se ale jen o matematice, ne o kódu. Za důkaz plagiátorství považujeme už to, že nejste schopni vysvětlit, jak váš kód funguje.

Odhalení plagiátu má za následek neudělení zápočtu. Opakované plagiátorství může vést k disciplinárnímu řízení. Viz obecná pravidla o plagiátech a opisování.

courses/b0b33opt/cviceni/start.txt · Last modified: 2020/09/17 11:04 by spetlrad