Warning
This page is located in archive. Go to the latest version of this course pages.

LaTeX v OPT

Velmi doporučujeme psát zprávy v LaTeXu. Inženýr by měl LaTeX ovládat, matematiku v MS Word píše jen amatér. Pokud se ho teď naučíte, zúročíte to u bakalářky a diplomky.

Jak získat LaTeX

Nejsnazší je používat jednu z online implementací LaTeXu, nemusíte nic instalovat a pro jednoduché dokumenty to zcela stačí. Doporučujeme Overleaf.

Pokud chcete instalaci, pro Windows doporučujeme:

Instrukce pro instalaci a nakonfigurování LEd editoru + krátká charakteristika LaTeXu: http://www.latexeditor.org/how_to_start.html

Jak se ho naučit

Užitečný úvod do psaní v LaTeXu naleznete zde: http://tobi.oetiker.ch/lshort/lshort.pdf

Dále jsme připravili příklad dokumentu v latexu, který sestává z vybraných částí skript.

courses/b0b33opt/cviceni/latex.txt · Last modified: 2020/05/15 12:45 by wernetom