Warning
This page is located in archive. Go to the latest version of this course pages.

Často kladené dotazy (ČKD)

Jak mám udělat zkoušku?

Tento předmět není snadný. Zde je několik tipů, jak neskončit se známkou F:

  • Učte se pravidelně v semestru, počítejte cvičení ze skript. Začít se učit až ve zkouškovém je pozdě.
  • Učte se společně se spolužáky, je to efektivnější než samostatně.
  • Na cvičeních buďte aktivní, připravujte se, dávejte pozor a ptejte se. Cvičící nejsou od toho, aby vás trápili, ale aby vám pomohli. Kontaktní hodiny s učiteli jsou drahé, využívejte je.
  • Pokud něčemu nerozumíte, ptejte se osobně spolužáků a cvičících nebo na diskuzním fóru. Na fóru se ptejte na své nejasnosti v teorii, ve cvičení ze skript nebo domácích úlohách. Odpoví vám nejspíše vaši spolužáci a pokud ne, tak učitelé.
  • Skripta a doplnující literaturu nečtěte na laptopu (tabletu, chraň pámbu mobilu), ale vytiskněte si je na papír. Je již dobře známo (viz např. zde), že čtení textu na elektronických zařízeních (s výjimkou snad e-čteček) zabraňuje vnímat hloubku textu, protože váš pořád něco rozptyluje.
  • Kdo má potíže s úlohami středoškolské obtížnosti, viz např. zde, zde, může mít se zkouškou velké potíže. Kdo neumí středoškolskou matematiku a středoškolské příklady, rychle se to doučte!
  • Podívejte se na statistiku prvního testu z let 2014-2016. Graf ukazuje, kolik studentů dostalo jakou známku z předmětu v závislosti na počtu bodů z prvního testu. Je jasně vidět, že kdo má z prvního testu málo bodů, musí přidat.

tohle

(Autor obrázku: neznámý student OPT z minulých let.)

Látce nerozumím, mohu dostat konzultaci?

Než požádáte učitele o konzultaci, vzneste své dotazy na diskuzním fóru. Odpoví vám nejspíše spolužák, jinak učitel. Kdyby to nestačilo k vyjasnění vaší otázky, požádejte o konzultaci svého cvičícího.

Vynechal(a) jsem test, mohu si ho nahradit?

Ne, a to ani v případě (krátkodobé) nemoci. Na tyto případy myslí (pravda, jen částečně) pravidlo, že nejhorší test se nezapočítává.

Výjimkou je dlouhodobá nemoc (zasahující do více než jednoho testu). V tom případě se dohodneme na individuálním řešení situace.

Předmět navštěvuji už druhý rok. Uznají se mi domácí úlohy z loňska?

Neuznají, musíte je odevzdat znovu. Ovšem nezakazujeme vám použít vaše řešení z loňska.

Mohu nahradit předmět podobnými předměty absolvovanými v zahraničí?

Ano, ale jen když zahraniční předměty mají dostatečný překryv s předmětem B0B33OPT (což posuzuje garant individuálně) a student se samostatně doučí části, které zahraniční předměty nepokrývají. Pro uznání předmětu je nutné složit rozdílovou zkoušku, která není snadnější než zkouška řádná - obvykle to znamená, že student absolvuje zkoušku spolu s řádnými studenty.

Jaké jsou podmínky pro studenty kombinovaného studia?

Obecně pro kombinované studenty FEL platí, že musí splnit tytéž podmínky jako ostatní, ale jejich účast na cvičení může být nižší. Zde konkrétně: student nemusí chodit na přednášky (s výjimkou přednášek, na kterých se píše test – test si musí student napsat na přednášce a nelze ho nahradit) ani na cvičení (nicméně musí odevzdávat domácí úlohy, a to v termínech). Způsob hodnocení je stejný jako u studentů presenčního studia.

courses/b0b33opt/faq.txt · Last modified: 2020/05/25 15:41 by wernetom