Warning
This page is located in archive. Go to the latest version of this course pages. Go the latest version of this page.

LS: Gong

Co potřebujete udělat:

  • Přečtěte si zadání úlohy.
  • Z gitlabu si stáhněte vstupní data pro tuto úlohu gong.wav a šablony pro funkce k implementaci: ar_fit_model.m, ar_predict.m a solve_ls.m.
  • K práci na úloze máte k dispozici také soubor du2.m. Využijete z něj kousky kódu pro načtení WAV souboru, apod. du2 je podpůrný skript, neodevzdává se.
  • Pro bod 1 zadání: Implementujte funkci ar_fit_model.
  • Pro bod 2 zadání: Implementujte funkci solve_ls.
  • Pro bod 3 zadání: Implementujte funkci ar_predict.
  • Zabalte tři implementované .m funkce do ZIP souboru a nahrajte je do upload systému. Udělejte ZIP soubor tak, aby se vaše soubory rozbalily rovnou do aktuálního adresáře, ne do nějakého podadresáře (jinak to nebude fungovat.)
courses/b0b33opt/cviceni/hw/lsq2/start.txt · Last modified: 2019/11/14 10:57 (external edit)