Warning
This page is located in archive. Go to the latest version of this course pages. Go the latest version of this page.

LP: Slovní úlohy

(V.Franc 2011, upravil T.Werner 2019)

V tomto domácím úkolu si vyzkoušíme použití lineárního programování na dvou jednoduchých úlohách:

  • V první úloze budeme hledat optimální strategii, která nám zaručí jistou výhru v kurzovém sázení.
  • V druhé úloze budeme prokládat lineární (přesněji afinní) funkci množinou bodů, což je jedna z častých úloh v inženýrské praxi.

Výstupem bude opět kód a zpráva. Kód prosím odevzdejte zvlášť pro každou úlohu, zprávu napište společnou pro obě úlohy. Obsah zprávy je popsán v návodech k úlohám.

courses/b0b33opt/cviceni/hw/lp1/start.txt · Last modified: 2020/04/20 00:27 by wernetom