Warning
This page is located in archive. Go to the latest version of this course pages. Go the latest version of this page.

Přednášky

Slidy se mohou změnit ještě i těsně před danou přednáškou. Předběžné verze se budeme snažit dát k dizpozici dopředu. Samotné slidy ovšem nejsou postačujícím materiálem ke zvládnutí předmětu. Po přednášce budou slidy ještě aktulizovány, doplněny o pracovní část. Spoiler alert: Varianta s poznámkami vás může připravit o potěšení ze samostatného vyřešení problému, otázky. Nalezení chyb v materiálech (web, slidy) odměníme bonusovými body.

Doporučené čtení je průběžně odkazováno během přednášek, viz vždy poslední přednáškový slide. Některé slidy mohou být a budou nahrazeny vysvětlením na tabuli, či demostrací běhu progamu, v materiálech jsou ponechány pro úplnost.

Tabulka programu přednášek bude průběžně aktualizována. Věnujte pozornost nepravidelnostem a přesunu rozvrhů, viz harmonogram. Začneme standardní presenční výukou. Přednášky budou zaznamenávány i streamovány. Otázky během přednášky vítány!

Aktuální záznamy přednášek, stream, záznamy z LS2021/2022. Dvě přednášky budou výrazně jiné, dvě budou nové. Záznamy z covidové distanční výuky lze vidět na B3B33KUI YouTube playlistu. Některé interakce během přednášky, resp. řečeno otázky budou stejné či podobné, zbytečně nepředbíhejte. Spíše k použití po dané přednášce, jako součást výukových materiálů.

Poznámka k pdf dokumentům. Po přednášce jsou aktualizovány, dále se provádí aktualizace v případě nalezené chyby, překlepu atp.

  • *_.pdf obsahuje přednáškové slidy, tak jak byly předneseny
  • *_live_withnotes.pdf dokumenty jsou nejobsažnější, obsahují i note slidy k otázkám položeným během přednášek.
  • *_handout_notes.pdf jsou “flatten” verze, tedy slidy s postupnou animací ukazují pouze konečný stav, vhodné pro on-line poznámky a zápisky.
datum č.t. S/L náplň
23.02.2023 1 S Úvod. 01_intro.pdf. Řešení problémů prohledáváním. Stromy a grafy. Jak neskončit ve slepé uličce a kdy skončit. Heuristiky, jak prohledávat efektivněji. 02_search.pdf, 02_search_live_withnotes.pdf, 02_search_handout_notes.pdf
02.03.2023 2 L Prohledávání Jak neskončit ve slepé uličce a kdy skončit. Heuristiky, jak prohledávat efektivněji. 03_search.pdf, 03_search_live_withnotes.pdf, 03_search_handout_notes.pdf. Adversariální hledání. Když hraje někdo proti nám. Minmax, $\alpha-\beta$ prořezávání; 04_adversarial.pdf, 04_adversarial_live_withnotes.pdf, 04_adversarial_handout_notes.pdf.
09.03.2023 3 S Pravděpodobnost. Experiment, náhoda, šum. Proč je to to tak těžké 045_probability.pdf, 045_probability_live_withnotes.pdf, 045_probability_handout_notes.pdf
16.03.2023 4 L Náhoda ve hře nebo v prostředí. Maximalizuje očekávaný (expected) zisk. Expectimax algoritmus. 05_expectimax.pdf, 05_expectimax_live_withnotes.pdf, 05_expectimax_handout_notes.pdf
23.03.2023 5 S Sekvenční rozhodování za neurčitosti I. 06_mdp.pdf, 06_mdp_live_withnotes.pdf, 06_mdp_handout_notes.pdf
30.03.2023 6 L Sekvenční rozhodování za neurčitosti II. 07_mdp.pdf, 07_mdp_live_withnotes.pdf, 07_mdp_handout_notes.pdf
06.04.2023 7 S Posilované učení I. 08_rl.pdf, 08_rl_live_withnotes.pdf, 08_rl_handout_notes.pdf
13.04.2023 8 L Posilované učení II. 09_rl.pdf, 09_rl_live_withnotes.pdf, 09_rl_handout_notes.pdf
20.04.2023 9 S Písemka (mid-term exam)
27.04.2023 10 L Optimální jednorázové rozhodnutí, Bayesovské rozhodování, 10_bayes.pdf, 10_bayes_live_withnotes.pdf, 10_bayes_handout_notes.pdf
11.05.2023 12 L Učení z dat I. Bayesovký klasifikátor, klasifikátor podle nejbližších sousedů - k-NN. Vyhodnocení úspěšnosti klasifikátoru. Trénovací, validační, testovací dataset. 11_recog_a.pdf, 11_recog_a_live_withnotes.pdf, 11_recog_a_handout_notes.pdf,
18.05.2023 13 S Učení z dat II. Lineární regrese a klasifikace. Učení z dat. 11_recog_b.pdf, 11_recog_b_live_withnotes.pdf, 11_recog_b_handout_notes.pdf
25.05.2023 14 L Shrnující přednáška, jednotící průchod, co studovat dále, 14_closing.pdf
courses/b3b33kui/prednasky/start.txt · Last modified: 2023/05/25 14:13 by svobodat