Warning
This page is located in archive. Go to the latest version of this course pages. Go the latest version of this page.

06 Sequential II

Pokračujeme v sekvenčním rozhodování. Jak počítat vhodnou policy přímo?

Kvíz - Policy iteration/evaluation

Zadání

Hledání optimální policy

  • vysvětlení na příkladu

Samostatná úloha

Pokračování v samostatné úloze Markovské rozhodovací procesy.

Implementace testů pro ověření správnosti specifikace.

courses/b3b33kui/cviceni/program_po_tydnech/tyden_07.txt · Last modified: 2023/04/28 16:52 by xposik